Høring Strategi for sykkel og gange

Kultur-, miljø- og teknikkutvalget behandlet i møte 5. mars forslag til Strategi for sykkel og gange, og vedtok å legge strategien ut på offentlig ettersyn/høring. Strategien bygger på øvrige føringer knyttet til folkehelse, miljø og trafikksikkerhet, samt kommuneplanens samfunnsdel.

Strategien skal være et styringsdokument for satsning på sykkel og gange, og har som formål å øke andelen myke trafikanter blant alle grupper, samt å danne grunnlaget for et systematisk arbeid for å gjøre det tryggere, raskere og enklere å ferdes i kommunen som myk trafikant.

 

Medvirkning og høring

Innspill sendes som epost til post@nesodden.kommune.no.

Merk innspillet med saksnummer 20/748.

 

Frist for å sende innspill er 14.05.2020

Spørsmål kan sendes til samferdsel@nesodden.kommune.no

 

 
 
 

Klikk for stort bilde