Korona

Her får du oppdatert informasjon om koronasituasjonen i Nesodden kommune
 

Informasjon om korona  Informasjon om vaksinering

 

Høring om Nesodden kommunes Budsjett og økonomiplan for 2022-2025

Formannskapet inviterer lag, foreninger og organisasjoner til høring om kommunebudsjettet tirsdag 16. november klokken 18.00 i Ungdomsarenaen på Tangenten.

Alle de politiske partiene som er representert i kommunestyret vil være tilstede under høringen, og det legges opp til at politikerne kan stille spørsmål til de påmeldte deltakerne.


Det er ønskelig at alle påmeldte deltakere, så langt det er mulig, kommenterer på helheten i budsjettet.  Det er også ønskelig at det foreslås forslag til inndekning dersom man har budsjettforslag som medfører økte utgifter.
Hvis du ikke har mulighet til å stille på høringen er det også mulig å sende inn et skriftlig høringsinnspill innen 12. november kl. 16.00.

Har du innspill til budsjettet og vil delta på høringen, send påmelding på e-post til: Kristian.Kvaksrud@Nesodden.Kommune.No
Frist fredag 12. novembber  kl. 16.00

 

Budsjett og økonomiplan 2022-2025

Kommunedirektørens forslag til Budsjett og økonomiplan 2022-2025 ble lagt frem for kommunestyret 21. oktober. Forslaget skal behandles i formannskapet 1. desember og i kommunestyret 15. desember. 

 

Her kan du lese Budsjett og økonomiplan for 2022-2025

 

Her kan du se kommunedirektørens presentasjon på kommunestyrets budsjettseminar 21. oktober 2021: