Høring Bergerskogen 25.02. - følg møtet på kommune-TV

Klikk for stort bilde Kommunestyret vedtok 11. desember at det skal gjennomføres en åpen høring om Bergerskogen. «Verneverdig natur i Bergerskogen. Det gjennomføres en åpen høring med hensikt å skaffe til veie et oppdatert kunnskapsgrunnlag om det biologiske mangfoldet i Bergerskogen, og hvilke konsekvenser bygging i deler av den gjennomgående skogen vil kunne ha for det resterende artsmangfoldet. Høringen skal kunne belyse alle sider ved en mulig utbygging.»

Høringen vil holdes i Ungdomsarenaen på Tangenten 25. februar fra 17.00 til 19.30. De som har høringsinnspill må melde disse skriftlig innen 17. februar kl.12.00. Innspillene kan være på inntil 2 A4-sider, og skal sendes til post@nesodden.kommune.no. Innspillene skal også inneholde en kort beskrivelse av innspillerens tilknytning til saken. De som har meldt inn høringsinnspill vil få muligheten til å gi en kort muntlig redegjørelse under møtet. Deretter vil kommunestyremedlemmene kunne stille konkrete oppfølgingsspørsmål. Høringen avsluttes etter dette.

 

Møtet er åpent for alle og ledes av ordfører Truls Wickholm.

 

Kjøreplan:

17.00 - 17.05    Ordfører ønsker velkommen

 

17.05 - 17.25    Lone Klein, Lone Klein for Stephen Hutton, Matt Jackson 

 

17.25 - 17.45    Liv Klungsøyr, Hans Tjernshaugen for Sigmund Hågvar, Nicola Barson 

 

17.45 - 18.05    Bente-Sølvi Toverød, Aksjonsgruppen for vern av Bergerskogen ved Nina Klungsøyr, Aksjonsgruppen for vern av Bergerskogen ved Åsa Frostegaard (oppropet)

 

18.05 - 18.20    Beboeraksjonen Nesodden, Ornitologisk forening Nesodden lokallag 

 

18.20 - 18.40    Leieboerforeningen ved Anne-Rita Andal, «Leie til eie» USBL ved Trond Knudsen, Arkitekttjenester Nesodden AS ved Yngve Derlick

 

18.40 - 19.00    Perlen Eiendom AS ved Finn Salvesen (Tilpasninger til natur og miljø) Perlen Eiendom AS ved Finn Salvesen (Boligsosialt arbeid), U.reist (Boligprosjekt "Dyrk Skjønhaug")

 

19.00 - 19.10    Reidar Salvesen («Eldrebølgen»), Reidar Salvesen (Boligsosialt arbeid – barn/unge)

 

Deltakerne får 5 minutter hver til å presentere sine innspill. Det er satt opp bolker på tre og tre innspill. Etter hver bolk får kommunestyremedlemmene anledning til å stille spørsmål.

 

 

Møtet vil bli filmet og strømmet på kommune-TV

Kommune-TV