Høring av Forskrift for vann- og avløpsgebyrer

Nesodden kommune har revidert «Forskrift for vann- og avløpsgebyrer av 1. mars 2007 nr.236 (PDF, 2 MB)». Forskriften ligger nå ute på høring, og høringsfristen er satt til 18. november. Høringsuttalelser merkes "Høringsuttalelse Forskrift for vann- og avløpsgebyrer" og sendes til post@nesodden.kommune.no.