GBnr 30/3-4 og 30/6 - Navnsetting av nye adresser - Persteila og Landsteila

I Nesodden kommune er det fortsatt noen områder uten offisielle adresser. Dette gjelder spesielt enkeltøyer og fritidsboliger som befinner seg på bratt terreng uten tilknytning til veg.

Kart over Persteila og Landsteila

Der man ikke har offisiell adresse, er den offisielle adressen en tallrekke som bygger på eiendommens gårds- og bruksnummer, eventuelt festenummer og undernummer. Dette kalles for en matrikkeladresse. Slike adresser er lite egnet til å finne frem med, og enda vanskeligere å huske. I tillegg skal matrikkeladresser på sikt fases ut. Det er derfor ønskelig å tildele offisielle adresser til alle bygninger som brukes til boligformål, fritidsformål, næringsvirksomhet, offentlig eller publikumsrettet virksomhet.

Det er i den forbindelse behov for å fastsette adresser for øyene Persteila og Landsteila, og vi inviterer med dette berørte parter til å komme med forslag til veinavn.

Kommunens forslag er å benytte stedsnavnene Persteila og Landsteila som offisielle adresser for bygningene i henholdsvis gbnr. 30/6 og 30/3-4. Stedsnavnene er godkjente og prioriterte skrivemåter for øyene i Sentralt Stedsnavnregister (SSR), men er oppmerksom på at skrivemåtene Persteilene og Landsteilene er ofte brukt på folkemunne og vil eventuelt få avklart skrivemåten med Kartverket og Språkrådet dersom det kommer innspill.

Kommunen er ansvarlig for å tildele navn til gater, veger, stier, plasser og områder som blir 

brukt til offisiell adressering jf. matrikkelforskriften § 51 første ledd, og for å gjøre vedtak om skrivemåten av offisiell adresse og av navn på tettsteder, grender, kommunale gater, veger, torg, bydeler, boligfelt, anlegg og lignende jf. lov om Stadnamn § 7 første ledd. 

 

Har du innspill eller merknader til forslagene?

Innspill merkes med saksnummer 23/1247 og sendes innen den 16.05.2023 til Nesodden kommune, Postboks 123, 1451 Nesoddtangen, eller på e-post: post@nesodden.kommune.no