Forslag til Forskrift om gebyrer for saksbehandling og kontroll etter forurensningsregelverket

Nesodden kommune legger forslag om gebyrer for saksbehandling og kontroll etter forurensningsregelverket - Nesodden kommune, ut på høring i medhold av forvaltningsloven § 37. Interesserte bes om å komme med sine synspunkter.

Her kan du lese følgebrevet (PDF, 361 kB)

Her kan du lese saksfremlegget  (PDF, 312 kB)

Her kan du lese Forskriftsforslaget (PDF, 312 kB)

Gjeldende gebyrsatser kan du lese her

 

 

Høringsuttalelser sendes:

Nesodden kommune

Pb. 123, 1451 Nesoddtangen

eller på e-post til post@nesodden.kommune.no

 

Alle høringsuttalelser bes merket med saksnummer 22/1356

 

Høringsfristen er 7.11.2022