Forslag til Forskrift om gebyr etter plan- og bygningsloven, eierseksjonsloven og matrikkelloven

Nesodden kommune legger forslag om gebyr etter plan- og bygningsloven, eierseksjonsloven og matrikkelloven i Nesodden kommune ut på høring i medhold av forvaltningsloven § 37. Interesserte bes om å komme med sine synspunkter.

Her kan du lese følgebrevet (PDF, 280 kB).
Her kan du lese forskriftsforslaget (PDF, 379 kB).
Her kan du lese saksfremlegget (PDF, 795 kB)i saken.

Gjeldende gebyrsatser kan du lese her:  https://pub.framsikt.net/2022/nesodden/bm-2022-ksts_vedtatte_budsjett_og_okplan_2022-2025/#/generic/summary/c7d9affd-9980-40be-8419-0b570fe046be-cn?scrollTo=t-45

 

Send oss dine innspill

Høringsuttalelser sendes på e-post til post@nesodden.kommune.no
eller per brev til Nesodden kommune, pb. 123, 1451 Nesoddtangen
Høringsuttalelsene må merkes med saksnummer 22/1355.

 

Høringsfristen er 7. november 2022