Korona

Her får du oppdatert informasjon om koronasituasjonen i Nesodden kommune
 

Informasjon om korona  Informasjon om vaksinering

 

Forslag til Forskrift om fartsgrenser for fritidsfartøy, Nesodden kommune

Nesodden kommune legger forslag om Forskrift om fartsgrenser for fritidsfartøy, ut på høring i medhold av forvaltningsloven §37. Interesserte bes om å komme med sine synspunkter.

Forskriftsforslaget kan du lese her: forslag til forskrift (PDF, 131 kB)

 

Gjeldende reglement kan du lese her: gjeldende reglement  (PDF, 232 kB)

 

Saksfremlegg kan du lese her: saksframlegg (PDF, 249 kB)

 

Høringsuttalelser sendes:

Nesodden kommune

v/ Janicke Sæther Olsen, Pb. 123, 1451 Nesoddtangen

eller på e-post til janicke.olsen@nesodden.kommune.no eller postmottak@nesodden.kommune.no

 

Eventuelle uklarheter/spørsmål kan rettes til Kommuneadvokaten ved Janicke Sæther Olsen tlf. 91569616 eller janicke.olsen@nesodden.kommune.no

 

Alle høringsuttalelser bes merket med saksnummer 21/3259

 

Høringsfristen er 8.12.2021.