Bomansvik - Navnsetting av ny vei

Klikk for stort bildeNy vei som skal navnsettes på Bomansvik Det skal etableres en ny vei i tråd med vedtatt reguleringsplan for Bomansvik Gnr/Bnr 14/132, 133 i Nesodden kommune, se oversiktskart med reguleringsplan (PDF, 4 MB).

 

Det er i den forbindelse behov for å navnsette den nye veien, og vi inviterer med dette innbyggerne til å komme med uttalelse til forslag til veinavn.

 

Den nye veien er vist på vedlagte kartutsnitt, hvor veien er markert i rødt fra Bomansvikveien.

 

Kommunens forslag til nytt veinavn er: Torborg Nedreaas’ vei

Kommunen er ansvarlig for å tildele navn til gater, veger, stier, plasser og områder som blir brukt til offisiell adressering jf. matrikkelforskriften § 51 første ledd, og for å gjøre vedtak om skrivemåten av offisiell adresse og av navn på tettsteder, grender, kommunale gater, veger, torg, bydeler, boligfelt, anlegg og lignende jf. lov om Stadnamn §7 første ledd. 

 

Kommunen har tidligere mottatt en henvendelse med ønske om å oppkalle en vei på Blylaget etter forfatteren Torborg Nedreaas. Bakgrunnen for henvendelsen var et ønske om å holde Torborg Nedreaas’ navn i hevd og forhindre at hun blir glemt. Torborg Nedreaas bodde på Blylaget på Nesodden fra 1947 til sin død i 1987.

 

Det er i dag ingen eksisterende veier på Blylaget som ikke er navnsatt, og områdeplanen for Blylaget legger ikke opp til etablering av nye veier. Nesodden kommune har få veier med kvinnelige navn, og siden Bomansvik og den nye veien som nå skal navnsettes ligger i nærheten av Blylaget, ønsker kommunen å oppkalle denne veien etter Torborg Nedreaas.

 

Torborg Nedreaas er en av Norges mest kjent kvinnelige forfattere. Hun har gitt ut en rekke viktige bøker og noveller og mottok flere priser. Torborg Nedreaas ble tidlig kjent som en kontroversiell forfatter som brøt tabuer, og forfatterskapet hennes har et sterkt kvinnefokus. Hun ble også sett som en viktig bidragsyter til arbeidet med å skape en moderne norsk novelle i tradisjonen etter den amerikanske short story. Torborg Nedreaas ble født i Bergen i 1906. Hun flyttet fra Stord til Blylaget på Nesodden i 1947, og bodde der til sin død i 1987. Hun bodde sammen med sin mann Aksel Bull Njå i «Slottet» i Karl Pedersens vei 11.

 

Innspill merkes med saksnummer 20/1506 og sendes innen 05.06.2020 til Nesodden kommune, Postboks 123, 1451 Nesoddtangen, eller på e-post: post@nesodden.kommune.no