Begrenset høring av Områdeplan for Nordstrand og Dalbo

Det opplyses om at alternativ innstilling 1 blir referert til som alternativ 2 i saksfremlegget. Dette gjelder også for plankart og reguleringsbestemmelsene.

 

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-10, legges forslag til Områdeplan for Nordstrand og Dalbo, planid 20120171, vist på plankart datert 24.04.2019 med tilhørende bestemmelser datert 24.04.2019, ut på begrenset høring.

Endringene gjelder eiendommer langs veien Bergstubben og tursti.

 

Bergstubben

Endringene som foreslås er at eiendommene langs Bergstubben endres til boligformål med krav til detaljregulering. Bergstubben vil få feltbetegnelsen B15 og legges inn sammen de andre feltene i rekkefølgebestemmelse 3.1 krav om opparbeidelse av teknisk infrastruktur, 3.2 b) krysset, 3.2 c) sykkel- og gangvei og 3.2 d) krav om detaljregulering.

 

Tursti i plankartet

Det ble vedtatt at turstier skal tegnes inn på plankartet, se sak 003/19. Rådmannen har derfor lagt inn turstier i plankartet.

 

Høringsperiode:

Høringsperiode (3 uker): 15.05.2019 – 29.05.2019.

 

Saksdokumentene finner du ved å trykke på linkene under:

 

Saksdokumenter fra plan- og teknikkutvalget den 07.05.2019

 

Planinnsyn

 

 

 

Det opplyses om at alternativ innstilling 1 blir referert til som alternativ 2 i saksfremlegget.

 

Merknader til planforslaget merkes med vår referanse i saken 12/2336 og sendes skriftlig til Nesodden kommune, Postboks 123, 1451 Nesoddtangen, eller på e-post til post@nesodden.kommune.no, innen 29.05.2019.

Fant du det du lette etter?