Begrenset høring av Områdeplan for Bomansvik - endringer for felt BB1 og bestemmelser

I tråd med plan – og bygningslovens §12-14, legges planforslaget for Områdeplan Bomansvik, med planID 20100155, ut på begrenset høring, med revidert plankart datert 13.06.2019 og reviderte bestemmelser datert 11.06.2019.

Endringene gjelder:

Felt BB1, (den delen som er unntatt rettsvirkning). Plankartet er endret. Det vil si at det er en omdisponering mellom bolig og LNF. Det har blitt en enighet om at de to automatiske fredete kulturminner frigis, i tråd med tilbakemelding fra Akershus Fylkeskommunn. Siden det har blitt en enighet om at kulturminnene skal frigis fjerner man hensysonen H_570 og tilhørende bestemmelser endres. Vurderingen av endringene kan leses i sin helthet i saksfremlegget, se link under.

 

Andre mindre justeringer er:

Bestemmelsen § 4.1.13. Setningen «Frittliggende enebolig med en sekundærleilighet» skulle ha vært fjernet, men ved en feiltagelse ble setningen opprettholdt i reguleringsbestemmelsen som ble vedtatt. Vurderingen av endringen kan leses i sin helthet i saksfremlegget, se link under.

 

I kunngjøringen i Amta den 10.07.2019 ble det vist til at høringsperioden kun strakk seg til 01.08.2019. Dette var en feil, som nå er rettet. Ny dato for høringsfrist er 23.08.2019

 

Høringsperiode: 19.07.2019 til 23.08.2019

 

 

Saksdokumentene for endringene finner du ved å trykke på følgende link under:

Saksdokumenter fra møte i Plan- og teknikkutvalget den 25.06.2019

 

 

Se endringen i follokartet trykk på følgende link under:

Planinnsyn

 

Utskrevet versjon i papirutgave finner du på Tangenten - Nesodden kommunesenter, Kongleveien 2.

 

 

Eventuelle innspill merkes med vår referanse 10/2500, og sendes skriftlig til Nesodden kommune, Postboks 123, 1451 Nesoddtangen, eller på e-post til post@nesodden.kommune.no innen 23.08.2019.

Fant du det du lette etter?