Begrenset høring av område F/K/I 9, i områdeplan for Munkerud næringsområde

 

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-10, legges forslag til områdeplan for Munkerud, planid 20100137, vist på plankart datert 06.05.2019 med tilhørende bestemmelser datert 06.05.2019, ut på begrenset høring.

Området (gnr 23, bnr 170) var en del av 1.gangsbehandlingen av planen, men ble tatt ut ved 2.gangsbehandling grunnet kommunestyrets vedtak om å etablere tre hardbrukshus som plasseres på gjeldende område. Da dette ikke lenger er aktuelt, vedtok Plan- og teknikkutvalget den 07.06.2019 å inkludere «F/K/I 9» i områdeplan for Munkerud næringsområde.

 

Endringen er også i tråd med kommuneplanens arealdel for 2018-2042, som ble vedtatt sendt til mekling i kommunestyret den 27.03.2019.

 

Nesodden kommune vurderer at de foreslåtte endringene ikke krever nytt offentlig ettersyn, men at høringen om endring kan utføres som en begrenset høring til berørte parter. Partene bes begrense en eventuell uttalelse/merknad til den konkrete endringen, da tidligere innkomne uttalelser og merknader fremdeles vil følge saken til politisk behandling.

 

Høringsperiode (3 uker): 09.05.2019 – 30.05.2019

 

Planforslaget finner du ved å trykke på linken under som heter planinnsyn:

Planinnsyn

Saksdokumenter fra plan- og teknikkutvalget den 07.06.2019

 

Du kan også finne den i papirutgave på Infosenteret i Tangenten, Kongleveien 2.

 

Merknader til planforslaget merkes med vår referanse i saken 07/2472 og sendes skriftlig til Nesodden kommune, Postboks 123, 1451 Nesoddtangen, eller på e-post til post@nesodden.kommune.no, innen 30.05.2019.

Fant du det du lette etter?