*Høringsfrist 25.august 2022*

 

Formannskapet i Nesodden kommune vedtok i møte den 11.05.2022, i henhold til plan- og bygningsloven § 11-14, å legge forslag til kommuneplanens arealdel 2022-2046 på offentlig ettersyn/høring. Planforslaget ligger på høring fra 25.05.2022 - 25.08.2022.

Onsdag 10.august 2022, kl. 18:00 – 20:00 i ungdomsarenaen på Tangenten.

NB! Påmelding nødvendig!

Frogn kommune og Viken fylkeskommune inviterer til åpent informasjonsmøte om detaljreguleringsplanen.
Tid: Onsdag, 31. august 2022, kl.18.30
Sted: Frogn rådhus, Rådhusveien 6, 1443 Drøbak.