I kommunens planregister arealplan.no vil du finne alle gjeldende planer og planer under arbeid. Her kan du søke på adresse eller gårds- og bruksnummer for din eiendom, og så får du listet opp alle planer som gjelder for din eiendom.

 

Dersom du trykker på "Planer under arbeid" i menyen under søkefeltet vil du få opp alle planer som er under arbeid. Dette kan være planer som er igangsatt eller planforslag. 

 

I arealplaner.no kan du finne plandokumenter og følge prosessen.

 

arealplan.no