Høringer - planinnsyn (Hovedside)

I kommunens planregister arealplan.no vil du finne alle gjeldende planer og planer under arbeid. Her kan du søke på adresse eller gårds- og bruksnummer for din eiendom, og så får du listet opp alle planer som gjelder for din eiendom.

 

Dersom du trykker på "Planer under arbeid" i menyen under søkefeltet vil du få opp alle planer som er under arbeid. Dette kan være planer som er igangsatt eller planforslag. 

 

I arealplaner.no kan du finne plandokumenter og følge prosessen.

 

arealplan.no

Kommunen har også en kartløsning hvor du kan finne mer informasjon om eiendommen din.

Her finner du kartløsning for pc og mobil og nettbrett.

Onsdag 10.august 2022, kl. 18:00 – 20:00 i ungdomsarenaen på Tangenten.

NB! Påmelding nødvendig!

Frogn kommune og Viken fylkeskommune inviterer til åpent informasjonsmøte om detaljreguleringsplanen.
Tid: Onsdag, 31. august 2022, kl.18.30
Sted: Frogn rådhus, Rådhusveien 6, 1443 Drøbak.

 

Formannskapet i Nesodden kommune vedtok i møte den 11.05.2022, i henhold til plan- og bygningsloven § 11-14, å legge forslag til kommuneplanens arealdel 2022-2046 på offentlig ettersyn/høring. Planforslaget ligger på høring fra 25.05.2022 - 25.08.2022.

 

*Fristen for innspill utsettes til 19.august 2022*