Formannskapet i Nesodden kommune vedtok 15.03.2023 å legge forskrift om regulering av ferdsel og opphold på Langøyene til offentlig ettersyn. Høringsfrist er seks uker fra 23.03.2023

Kommunestyret i Nesodden kommune vedtok den 21.12.2022, i henhold til plan- og bygningsloven § 11-15, kommuneplanens arealdel 2022–2046.

 

Nesodden kommune har vedtatt forskrift om gebyrer for saksbehandling og kontroll etter forurensningsregelverket - Nesodden kommune.

Nesodden kommune har vedtatt forskrift om gebyr etter plan- og bygningsloven, eierseksjonsloven og matrikkelloven i Nesodden kommune.