Høringer - planinnsyn (Hovedside)

Bilde av Follokart planinnsynI Planinnsyn vil du finne alle gjeldende planer og planer under arbeid. Du kan selv skru av og på de karttypene du ønsker. Dersom du setter på Planer under behandling, vil du få opp alle områdene hvor det pågår planarbeid.I Planinnsyn kan du følge en planprosess på veien.

- Her har du en brukerveiledning for PlanInnsyn med plandialog  (PDF, 2 MB)

Follo‐kommunene har felles kartløsning som består av flere ulike kartklienter.

Kommunen har mottatt en henvendelse med ønske om å vedta navnet Corncrake minneplass for krysset mellom Flaskebekkveien og Vardeveien på Flaskebekk i Nesodden kommune.

 

Dersom du har innspill eller merknader til forslaget kan du sende det inn til kommunen innen 18. mai.

 

Kommunen er ansvarlig for å tildele navn til gater, veger, stier, plasser og områder som blir brukt til offisiell adressering jf. matrikkelforskriften § 51 første ledd, og for å gjøre vedtak om skrivemåten av offisiell adresse og av navn på tettsteder, grender, kommunale gater, veger, torg, bydeler, boligfelt, anlegg og lignende jf. lov om Stadnamn §7 første ledd.

Ved en inkurie er ikke endringer til områdeplanen for Bomansvik som ble vedtatt i 2021 kunngjort.  Endringene kunngjøres herved.

Nesodden kommune varsler endring av områdeplanen for Flaskebekk og Sjøstrand jf. plan- og bygningslovens § 12-14. 

Kommunestyret i Nesodden kommune vedtok den 26.01.2022, i henhold til plan- og bygningsloven §11-15, kommuneplanens samfunnsdel 2021-2046

På bakgrunn av kommunestyrets vedtak i sak 110/21 den 15.12.2021 må alle som eier næringseiendom i Nesodden kommune betale eiendomsskatt til, jf. Eiendomsskatteloven §§ 2 og 3.

 

*Fristen for innspill utsettes til 19.august 2022*