Korona

Her får du oppdatert informasjon om koronasituasjonen i Nesodden kommune
 

Informasjon om korona  Informasjon om vaksinering

 

Høringer - planinnsyn (Hovedside)

Klikk for stort bildeBilde av Follokart planinnsynI Planinnsyn vil du finne alle gjeldende planer og planer under arbeid. Du kan selv skru av og på de karttypene du ønsker. Dersom du setter på Planer under behandling, vil du få opp alle områdene hvor det pågår planarbeid.I Planinnsyn kan du følge en planprosess på veien.

- Her har du en brukerveiledning for PlanInnsyn med plandialog  (PDF, 2 MB)

Follo‐kommunene har felles kartløsning som består av flere ulike kartklienter.

Formannskapet inviterer lag, foreninger og organisasjoner til høring om kommunebudsjettet tirsdag 16. november klokken 18.00 i Ungdomsarenaen på Tangenten.

Formannskapet i Nesodden kommune vedtok i møte den 29.09.2021, å sende forslag til kommuneplanens samfunnsdel 2021-2046, på offentlig ettersyn/høring. Planen gir retninger og føringer for kommunens samlede utvikling. Det tas stilling til langsiktige utfordringer, mål og strategier for kommunesamfunnet som helhet og kommunen som organisasjon. Planen skal i tillegg legges til grunn og reflekteres i alle kommunens delplaner og temaplaner, og den er retningsgivende for hvordan kommunens arealer forvaltes i kommuneplanens arealdel.

 

Det skal etableres en ny vei i forbindelse med utbygging i tråd med vedtatt reguleringsplan for Spro Havn på Fagerstrand i Nesodden kommune, se oversiktskart (PDF, 525 kB) og detaljkart (PDF, 916 kB). Den nye veien må navnsettes.

 

Kommunen er ansvarlig for å tildele navn til gater, veger, stier, plasser og områder som blir brukt til offisiell adressering jf. matrikkelforskriften § 51 første ledd, og for å gjøre vedtak om skrivemåten av offisiell adresse og av navn på tettsteder, grender, kommunale gater, veger, torg, bydeler, boligfelt, anlegg og lignende jf. lov om stadnamn § 7 første ledd.  

Eldre par

Utdeling av midler fra Bjarne Wesmann Kjelsen og hustru Carla W. Kjelsens legat.

Kultur-, miljø- og teknikkutvalget vedtok den 06.05.2021 å legge ut forslaget til Trafikksikkerhetsplan for perioden 2021-2024 ut på offentlig ettersyn/høring.