Praktisk informasjon

Koffert - Klikk for stort bilde Når du kommer hit, vil du få tildelt en pasientansvarlig sykepleier og en kontaktperson på avdelingen. De svarer gjerne på spørsmål du lurer på. Sykehjemmet har egen overlege som går legevisitt mandag til fredag. Ved spørsmål om oppholdsbetaling - se eget avsnitt.

Vi ønsker deg velkommen, og håper du vil trives hos oss!

Besøkstid, klær, medisiner, penger/verdisaker, spisetid, tannlege, toalettsaker , egne møbler, parkering, NRK-lisens, Nesoddtunets venner, tjenestebeskrivelse, kontaktinfo og annet.

Skjemaer

Sammen med vedtaket om opphold hos oss skal du ha fått tilsendt 3 stk. skjemaer:

 

1) Orientering om egenandel for opphold i institusjon mv.

     - Utdrag av Forskriften finnes på baksiden.


2) Oppgave over inntektsforhold:

- I henhold til regelverket skal korttidsopphold ut over 60 døgn/år og langtidsopphold beregnes ut ifra den enkeltes inntekt / fradrag.

Selv om du ditt opphold kanskje ikke har varer så lenge 60 døgn, er det ønskelig at denne informasjonen ligger i økonomimappen din ved sykehjemmet.


3) Fullmakt til pårørende:

- Denne fullmakten sikrer at vi overholder taushetsplikten ovenfor beboer, og at syke-hjemmets informasjon om økonomi - som vedtak og fakturaer, blir sendt til riktig adresse.

Alle disse skjemaene skal være ferdig utfylt og signert, og leveres før /ved ankomst. Dersom du / pårørende har spørsmål til disse, eller ønsker hjelp til utfyllingen - ta kontakt med rådgiver ved sykehjemmet. Resepsjon: 66 96 46 10.

 

Besøkstid

På sykehjemmet er besøkende velkommen når som helst. Vi oppfordrer imidlertid alle besøkende til å gjøre seg kjent med avdelingens rutiner. Samtidig henstiller vi alle besøkende til å benytte pasientrom eller kaféen.

.


Klær

Man bruker sitt eget privat tøy under oppholdet. Tøyet blir merket av oss. Alt tøy, unntatt tøy som må vaskes for hånd (som f.eks. ull og må vaskes privat), vaskes i sykehjemmets eget vaskeri. Sykehjemmet er ikke ansvarlig for å erstatte tøy som måtte bli ødelagt eller gå tapt.
 


Medisiner/frikort/TT-kort

Nesoddtunet holder deg med medisiner mens du er her. Har du frikort eller TT-kort – ta det med! 
 

Penger/verdisaker

Ta aldri med større kontantbeløp. Nesoddtunet bo- og servicesenter er ikke ansvarlig for penger som måtte bli borte. Det samme gjelder for smykker og andre verdisaker - de tas med på eget ansvar og erstattes ikke. 
 

Spisetid

Selv om sykehjemmet har faste spisetider, er vi fleksible og tar hensyn til beboers ønsker.

Frokost kl. 08:00 - 10:00- Fleksibel frokost
Mellommåltid kl. 12:00 Frukt / smoothie
Lunsj kl. 13:00
Middag kl. 17:00
Mellommåltid kl. 17-17:30 Kaffe / kake
Kveldsmat kl. 19:30
 

Tannlege

Sykehjemmet benytter seg av tjenester fra Akershus Fylkeskommunale Tannklinikk (AFT) og tannpleier kommer innom på jevnlig besøk. Vær oppmerksom på at det kun er de tjenester AFT tilbyr som er gratis, og at man selv må betale dersom man ønsker å benytte tannlegetjeneste andre steder.
 

Toalettsaker

Ta med egne toalettsaker. Hygieneartikler, ut fra sykehjemmets standard sortiment, er imidlertid inkludert i oppholdet.

 


Annet

 

Kontaktinfo

Ved Nesoddtunet bo- og servicesenter har vi resepsjon, kafé, hovedkjøkken, vaskeri, fotpleie, andaktsrom og seremonirom. Videre finner du kontorene til virksomhetsleder sykehjem, overlege, lege, avdelingslederne og administrasjon generelt. Det er også en selvstendig drevet frisørsalong her.

Resepsjon – 66 96 46 10
Resepsjonen er bejent alle hverdager mellom kl 9–15.

 

Parkering

Pårørende oppfordres til å benytt parkeringsplaenn overfor Nesoddtunet når man skal på besøk. Handicap-parkering finner du nede ved Bygg II. Ved annet som henting og til/fra kjøring, er det selvfølgelig anledning til å kjøre helt ned.

 

NRK-lisens

Alle beboere som flytter inn på langtid og velger å ta med seg sitt eget TV-apparat, vil kunne si opp egen NRK-lisens. Sykehjemmet kan være behjelpelig med å sende inn brev om dette til NRK.

 

Nesoddtunets Venner

Ble stiftet av pårørende 24. september 2003. De bidrar med tiltak utenom det kommunale tilbudet og gjør den daglige tilværelsen på Nesoddtunet litt triveligere og mer meningsfylt for pasientene. Arrangementer og aktiviteter som konserter o.l. blir gjennomført delvis ved egne krefter og delvis ved hjelp av eksterne ressursmidler med spesiell kompetanse.

Pårørende oppfordres til å melde seg inn! Send innmelding til: Nesoddtunets Venner, Postboks 195, 1451 Nesoddtangen.

 

Egne møbler og personlige eiendeler

Når en flytter inn på et langtidsopphold, vil man gjerne sette sitt personlige preg på rommet. Det kan man til en viss grad. Snakk med din avdelingsleder for veiledning. Viktig! Av hensyn til brannsikkerheten ved sykehjemmet, er det ikke lov til å ta med seg egne ovner, lamper eller gardiner uten godkjennelse fra brannvernleder/brannansvarlig.

 

Tjenestebeskrivelse for sykehjem

 

 

Sykehjemmet samarbeider med.

1) Hjemmebaserte tjenester:
Praktisk bistand (hjememhjelp), hjemmesykepleie og psykisk helse.

2) Forebyggende og behandlende tjenester for voksne:
Tildelingsteamet og Ergo/ Fysio for voksne

3) Boliger med bistand

4) Opplæring, dagtilbud og tilrettelagt aktivitet

 
Fant du det du lette etter?