Telefonliste: Virksomhet sykehjem, Nesoddtunet bo- og servicesenter Nesoddtunet bo- og servicesenter. Tlf. resepsjon 66 96 46 10
Virksomhet/avdeling Telefon Stilling/sted Navn
Sykehjem 66 96 46 19 Virksomhetsleder Per Kristian Larsen
488 84 076
Sykehjem 66 96 46 96 Overlege Dragica Dzebric
66 06 46 06 Lege
Tlf. kveld/natt eller helg 66 96 46 80
66 96 46 00
AVDELINGENE
Avd. A, C og F 66 96 46 60 Avdelingsleder Mona Nordgård Moen
66 96 46 62/47 Avdeling A
66 96 46 61/43 Avdeling C
66 96 46 02/01 Avdeling F
*
Avd. B og D/E 66 964650 Avdelingsleder Gørild Helgesen
66 96 46 51/53 Avdeling B
66 96 46 56/59 Avdeling D/E
*
Avd. J/K og L/M 66 96 46 85 Avdelingsleder Stine Lise Gilinsky
66 96 46 93/96 Avdeling J/K
66 96 46 94/97 Avdeling L/M
Avd. NATT 66 96 46 28 Avdelingsleder Vera Zecevic
*
Avd. G/H og N/O 66 96 47 66 Avdelingsleder Ulla Mantere
66 96 47 82/87 Avdeling G/H - Korttid
66 96 47 67/68 Avdeling N/O
Vaskeri 66 96 46 35/36
*
Hovedkjøkken og kafe 66 96 46 31 Avdelingsleder Mona Kristiansen
Hovedkjøkken 66 96 46 30
Kafe 66 96 46 39
Fotterapeut 66 96 46 72