Informasjon om korona

Her finner du oppdatert informasjon om koronasituasjonen i Nesodden kommune.
 

Gå til informasjon om koronavirus

Telefonliste sykehjem

Telefonliste: Virksomhet sykehjem, Nesoddtunet helse- og omsorgssenter Nesoddtunet helse- og omsorgssenter. Tlf. resepsjon 66 96 46 10
Telefonliste: Virksomhet sykehjem, Nesoddtunet helse- og omsorgssenter
Virksomhet/avdeling Telefon Stilling/sted Navn
Sykehjem 66 96 4619 Virksomhetsleder Sølvi Bruflat
958 88 137
Sykehjem 66 96 4696 / 416 62 895 Overlege Dragica Dzebric
66 96 4606 Lege Vanja Loncarski
SYKEHJEM DAG 66 96 4610
SYKEHJEM KVELD (natt/helg) 911 04 108
AVDELINGENE
Avd. A1, A2 og B1 404 49 994 Avdelingsleder Henriette Wergeland
66 96 4661/43 Avdeling A1
66 96 4662/47 Avdeling A2
66 96 4604/01 Avdeling B1
*
Avd. A3 og A4 404 49 992 Avdelingsleder Stine Lise Gilinsky
66 96 4651/53 Avdeling A3
66 96 4656/58 Avdeling A4
Avd. B2 og B3 950 78 346 Avdelingsleder Ebele Adaobi Odu
66 96 4762/64 Avdeling B2
66 96 4694/97 Avdeling B3
NATT og Vikarpool 480 54 986 Leder Siw Anita Nilsen
*
Avd. C1 - Korttid og C2 905 31 427 Avdelingsleder Ulla Mantere
66 96 4684/82/87 Avdeling C1 - Korttid
66 96 4767/68/69 Avdeling C2
Vaskeri 66 96 4635/36
*
Kjøkken og Vaskeri 66 96 4631 Leder Mona Kristiansen
Hovedkjøkken 66 96 4630
Fotterapeut 66 96 4672