Kontaktinfo / Generelt

Lukket gangbro mellom sykehjemsbyggene.
Foto Mette M. Bratlie - Klikk for stort bilde

Nesoddtunet helse- og omsorgssenter .....

I bygg A, 1 etg. finner du felles resepsjon for sykehjemmet og de andre virksomhetene (som bl.a. Rask psykisk helsehjelp, Rehabiliterings-team, Fysio- og ergoterapeuter m.m) i bygget, med ledere og ansatte.
Nesoddtunet sykehjem er den største leietakeren, og befinner seg i byggene A, B og C. Virksomhetsleder sykehjem, overlege/lege, avdelingsledere og administrasjonen generelt, finner du i bygg A i henholdsvis 1. og 2. etasje. Her finner du også hovedkjøkken, vaskeri, andakts- og seremonirom samt fotterapeut. 

Resepsjonen: 66 96 4610 er betjent alle hverdager fra kl 9-15.
 

Telefonliste

Beliggenhet / kart

Adresse: Håkonskastet 25, 1453 Bjørnemyr.

Nesoddtunet helse- og omsorgssenter

Her finner du Nesoddtunet sykehjem med resepsjon, hovedkjøkken, vaskeri, fotterapi/fotpleie, andaktsrom og seremonirom. 

Du finner også:
Fysio- og ergoterapiavdeling for voksne, Rask psykisk helsehjelp (RPH), Rehabiliterings-team samt kontorer til virksomhetslederne i Helse og omsorg.

Sykehjemmets pårørendegruppe

Nesoddtunets venner


Hjemmebaserte tjenester

Hjemmehjelpstjenesten - praktisk bistand,  hjemmesykepleie , Tildelingsteamet og Psykisk helsetjeneste for voksne holder til i Kommunesenteret syd, ikke langt fra Nesodden kirke.
 

Kommunalsjefen for Helse- og omsorg sitter på Tangenten, som er Nesoddens kommunesenter.