Klagebehandling og lovgrunnlag til helse- og omsorgstjenester

Klagebehandling på tjeneste

Du kan klage på vedtaket innen 4 uker etter at du har mottatt svaret på din søknad om pleie-, helse- eller omsorgstjeneste i henhold til lov om Pasient- og brukerrettigheter . Klagen sendes Tildelingsteamet. Dersom Tildelingsteamet opprettholder sitt vedtak, sendes klagen til Klagenemda i Nesodden kommune.

Klagen går til Fylkesmannen i Oslo og Viken for endelig avgjørelse, hvis den lokale Klagenemd gir medhold til vedtaket.

Hvordan klager behandles er beskrevet i Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester og i Forvaltningsloven kap.VI §28-§36.

 

Lovbok, hammer og briller - Klikk for stort bildeKlage sendes:

Nesodden kommune v/Tildelingsteamet
Postadresse:  Pb 123, 1451 Nesoddtangen


 


 

 
 
Vedtak om egenbetaling (vederlag) kan påklages til Fylkesmannen, jfr. Forvaltningsloven §§ 28-34 og Vederlagsforskriften §8.

I tillegg til beboer selv, kan klage også fremsettes av nærmeste pårørende og/eller verge. Klagen videresendes Fylkesmannen i Oslo og Viken for endelig avgjørelse.
 

Klage sendes:

Nesoddtunet helse- og omsorgssenter, v/Virksomhetsleder sykehjem (via Rådgiver)
Adr.: Håkonskastet 25, 1453 Bjørnemyr

 


Lovgrunnlag

Vederlagsberegningen ved langtidsopphold

Egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester i institusjon mv.