Besøksinformasjon til pårørende - Nesoddtunet Sykehjem

 

I tillegg til at vi har åpnet opp for besøk på sykehjemmet, vil vi også gradvis åpne opp for flere aktiviteter på sykehjemmet så snart det lar seg gjøre - en gang etter 11. april 2021.

 

Alle besøk må bestilles minst 1 dag i forveien! Benytt hovedinngangen i bygg A.

 

LANGTIDS BEBOERE         Nytt! Besøksbooking gjøres direkte til avdelingen

I samråd med Nesoddens kriseledelse og i tråd med FHI sine anbefalinger, har vi åpnet opp for at våre langtids beboere kan motta besøk på rommet. Offentlige smittevernsregler gjelder fortsatt. For at vi skal kunne ha kontroll ved eventuell smittesporing ber vi om at pårørende benytter hovedinngangen ved besøk. Her skal det fylles ut skjema, hender sprites og man finner maske om man ikke har sin egen.
Besøkstider og lengde på besøk er ikke lenger begrenset. Besøkende kan kun oppholde seg på rommet til pasienten, og ikke benytte fellesarealene i avdelingen. Alternativ kan man velge at besøket skal foregå i fellesrommet ved resepsjonen.

 

KORTTIDS BEBOERE / REHABILITERING           Nytt! Besøksbooking gjøres på telefon 476 34 218
Bortsett fra beboere som er for syke til å gå fra rommet sitt, skal alle korttids beboere kun motta besøk i oppholdsrommet ved resepsjonen. Benytt hovedinngangen! Her skal det fylles ut skjema, hender sprites og man får utdelt maske om man ikke har sin egen.

 

 

Vår besøksvert tar imot dere på dagtid fram til kl. 15. Ved besøk etter kl. 15 - RING avdelingen (telefonnummer stå på døren), så kommer de å tar dere imot.

Generell informasjon
Det er foreløpig ikke nok kunnskap rundt pasienter som er vaksinerte og om de kan føre videreføre smitte. En stor andel av pasientene på sykehjemmet er nå vaksinert, men noen har av ulike årsaker måttet utsette vaksinering / vil ikke bli vaksinert. Heller ikke alle ansatte er vaksinert. Vi må derfor fortsatt ha et høyt fokus på smittevern ved gjennomføring av besøk.

 

Bruk av munnbind

Beboere som ikke er vaksinert: Bruk munnbind og hold 1 meters avstand.

Beboere som er vaksinert: Beboeren kan ha nærkontakt/klemme noen få, og da uten munnbind.

Beboere som er vaksinert, men den besøkende er ikke vaksinert: Bruk munnbind og hold 1 meters avstand.

 

Bursdagsfeiringer        NB! Feiringer kan kun skje lørdager og søndager mellom kl. 11 - 15
Nå kan det feires bursdag igjen. Vi har et egnet rom. Maks. 10 personer. Avstandsregler må fortsatt overholdes. All mat og drikke samt serveringsutstyr må medbringes. Bestilling av rom for feiring skal skjer via besøksvert i telefontiden. Besøksvarighet: 1-2 timer ekskl. forberedelse og rydding.


HUSK!

 • Fyll ut vårt kartleggingsskjema for besøkende
 • Ikke kom på besøk med forkjølelsessymptomer, dersom du er i karantene eller har vært i utlandet i løpet av de siste 10 dagene
 • Dersom dere får symptomer innen 48 timer etter et besøk - Ta kontakt med sykehjemmet!


Besøksform - antall, m.m.

 • Utendørs = maks 5.
 • På pasientrom = maks 3.
 • Besøk i oppholdsrommet ved resepsjonen = maks 4.
 • Gå- / trilletur med rullestol: Unngå plasser med mye folk, som butikker, kaféer m.m.
 • Bilturer: Bruk munnbind under hele turen og unngå plasser med mye folk, som butikker, kaféer m.m.
 • Hjemmebesøk: - NB! Egne prosedyrer. Viktigste er å overholde lokale og nasjonale retningslinjer.
 • Feiring av begivenheter: Store møterom i 1. etg., bygg A kan bookes via besøkstelefonen 476 34 218. Maks 10 personer. Kun lørdag eller søndag mellom 11 - 15. Besøksvarighet = 1-2 timer. Husk å booke ekstra tid til forberedelse og opprydning.
   

Bestilling av besøk - VIKTIG!
All booking av besøk skal skje: Mandag - fredag, mellom kl. 10 - 14.  For korttids beboere ring besøksvert på telefon 476 34 218. For langtids beboere ring avdelingen.