Nesoddtunet helse- og omsorgssenter

Nesoddtunet helse- og omsorgssenter ligger sentralt plassert på Nesodden, med en praktfull utsikt over Oslofjorden fra sydvest til nordvest og inn mot Oslo. Det er et moderne helse- og omsorgssenter, bestående av byggene A (1988), B (2001) og C (2012).

Nesoddtunet sykehjem er den største leietageren, og har til sammen 122 sengeplasser fordelt på like mange rom. Vi tilbyr: Korttidsopphold, rehabilitering, avlastning og langtidsopphold. Rommene er fordelt slik: Bygg A (A2), bygg B (B1 - B3) og bygg C (C1- C2).

Andre virksomheter i Bygg A, 1. etg. er: Rehabiliterings-team, Rask psykisk helsehjelp, Fysio- og ergoterapi for voksne, Hukommelses-team. Her finner du vår felles resepsjon. I tillegg har sykehjemmet sitt hovedkjøkken, vaskeri, fotterapeut, andaktsrom og seremonirom i dette bygget.
 

OBS!: Husk at egne regler kan gjelde i korona-tiden! Ta kontakt med oss om du lurer på om det er mulig å komme på besøk eller du har andre spørsmål.

 

Nesoddtunet

Hvilke tjenester / opphold kan vi tilby?
  • Korttids-opphold (som rehabilitering)

gis som regel til brukere som kan flytte hjem igjen etter et kort opphold, men gis også for å få en mulighet til vurdering av et langtidsopphold.

Søkere til korttidsopphold kan være de med behov for observasjon, utredning og behandling. Ved rehabiliteringsopphold må bruker kunne være aktivt med under oppholdet, og det må foreligge en faglig begrunnelse for medisinsk rehabilitering. Vanlig lengde er 2-3 uker.

Avbestilling

Avbestilling av innvilgede og avtalte korttidsopphold må meldes fra i god tid før ankomst til Tildelingsteamet
 

  • Avlastningsopphold

gis til pårørende / familier som har særlig tyngende omsorgsoppgaver. Avlastningsopphold sikrer omsorgsgiver nødvendig ferie / fritid. Søknad på slike opphold må sendes inn i god tid i forveien.

Et avlastningsopphold er gratis - har ingen egenbetaling. Søknad sendes Tildelingsteamet.
 

  • Langtids-opphold 

Alle aktuelle hjemmebaserte tjenester skal være utprøvd. Som regel vil man først få et korttidsopphold, som gir mulighet til ytterligere vurdering, før langtidsopphold vurderes. For brukere med demens / behov for ekstra tett oppfølging, vil tjenesten tilrettelegges for dette.

NOTE: Vanligvis vil kommunen kunne tilby sine langtidsbeboere enkeltrom. Imidlertid kan det skje at en i starten av et opphold og av kapasitetsmessige årsaker, midlertidig kan bli plassert på dobbeltrom. Medisiner: Av praktiske årsaker og for å sikre kontinuitet i den medisinske behandlingen, anmoder vi om at medisiner tas med hjemmefra ved korttidsopphold og begynnende langtidsopphold.
 

Søknad

Gå til søknadsskjema (PDF, 185 kB)

Søknad sendes: Nesodden kommune, Virksomhet for forebyggende og behandlende tjenester for voksne, v/ Tildelingsteamet,
Postboks 123, 1451 Nesoddtangen
Besøksadresse: Kommunesenter syd, Hagelundveien 24, 1459 Nesodden

Sykehjemmet - Kontaktinfo

Kontakt / telefonnummer

Resepsjonen er betjent fra kl 09:00 -15:00, alle hverdager. Telefon resepsjon: 66 96 4610.

Mer informasjon

Beliggenhet

Besøks- og postadresse:

Håkonskastet 25, 1453 Bjørnemyr
 

Beliggenhet

Nesoddtunet helse- og omsorgssenter ligger sentralt plassert på Nesodden, med en praktfull utsikt over Oslofjorden fra sydvest til nordvest og inn mot Oslo.
 

Nesoddtunet bo- og servicesenter - Klikk for stort bildeKlikk på bildet så blir det større

Hvordan kommer jeg dit?

Nærmeste bussholdeplass til Nesoddtunet helse- og omsorgssenter er "Håkonskastet".

 

Det tar ca. 10 min. med buss fra Nesoddtunet helse- og omsorgssenter til Nesoddtangen, hvor det går båt (som korresponderer med bussen) over til Oslo og Aker Brygge.

Båten går til Oslo hver halve time og i rushtiden, hvert 20. minutt, alle hverdager. Lørdager hver halve time og søndager hver time.

Besøkstid

Besøkstid

Besøkende er velkommen når som helst, men vi oppfordrer at man gjør seg kjent med avdelingens rutiner. Samtidig henstiller vi til å benytte beboerrom eller allrommet ved resepsjonen, ved besøk.

Praktisk informasjon

Praktisk informasjon

Når du kommer hit, vil du få tildelt en pasientansvarlig sykepleier og en primærkontakt på avdelingen. De svarer gjerne på spørsmål du måtte ha. Sykehjemmet har egen overlege og lege, som går legevisitt mandag til fredag.

Mer praktisk informasjon

Sykehjem - formålet med tjenesten

Formålet med tjenesten ...

er å gi personer med behov for heldøgns pleie og omsorg, nødvendig helsehjelp og sikre at grunnleggende behov dekkes. Den som mottar tjenesten skal oppleve respekt, forutsigbarhet og trygghet i forhold til tjenestetilbudet.

Mer informasjon

Klagebehandling på vedtak om opphold

Vedtak om opphold - klagebehandling

Du kan klage på vedtaket innen 4 uker etter at du har mottatt svaret på din søknad om pleie-, helse- eller omsorgstjeneste i henhold til lov om Pasient- og brukerrettigheter . Klagen sendes til Tildelingsteamet. Dersom Tildelingsteamet opprettholder sitt vedtak, sendes klagen til Klagenemda i Nesodden kommune.

Mer informasjon

Nesoddtunets Venner

Nesoddtunets Venner ...

ble stiftet av pårørende 24. september 2003. De bidrar med tiltak utenom det kommunale tilbudet, og gjør den daglige tilværelsen på Nesoddtunet sykehjem litt triveligere og mer meningsfylt for beboerne.

Arrangementer og aktiviteter som konserter og lignende blir gjennomført delvis ved egne krefter og delvis ved hjelp av eksterne ressursmidler med spesiell kompetanse.

Mer informasjon

Aktiviteter

Aktiviteter

  • Andakt: Hver onsdag, kl 11:30 - 12:30
  • Dans: Første onsdag i månedene: Oktober, november, februar og mars - kl 18:30
  • Sommerfest: Vanligvis i juni måned
  • Julelunsj: En av de første ukene i desember

Andre arrangementer annonseres med egne plakater på sykehjemmet.

Større hendelser, slik som konserter o.l. annonseres i  kommunens aktivitetskalender på nett

 

 

 

Søknad og tildeling av helsetjenester

Søknad og tildeling av helsetjenester

Tildelingsteamet mottar og behandler alle søknader om kommunale helsetjenester innenfor bistand og omsorg.

Tjenesten tildeles etter en faglig, skjønnsmessig og individuell vurdering. Tildelingskontoret har taushetsplikt, og behandler alle søknader og personlige opplysninger konfidensielt.

Mer informasjon

Priser for opphold på sykehjem

Priser for opphold på sykehjem

Betaling for korttidsopphold, opphold på dagavdeling og langtidsopphold er hjemlet i Forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester. Mens korttidsopphold og opphold på dagavdeling har faste statlige satser som endres årlig, vil egenbetalingen for langtidsopphold beregnes ut fra den enkeltes inntekt og fradrag i henhold til forskriften.Mer informasjon

Generell info ved hendelser

Ved alvorlige hendelser som har ført til dødsfall eller svært alvorlig skade på pasient/beboer, plikter Nesoddtunet sykehjem å varsle helsetilsynet jfr. forskrift fra Statens Helsetilsyn datert 24.6.2019

 

Lovhjemler:

Lovdata:
- Forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester - Kapittel. 1
- Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. 
- Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker - Forvaltningsloven