Nesoddtunet helse- og omsorgssenter/sykehjem

Nesoddtunet helse- og omsorgssenter er Nesoddens sykehjem. Tidligere var det bo- og servicetjeneste her også, men nå er det mest sykehjem med tilbud som: Korttid-, rehabiliterings-, avlastnings- og langtidsopphold.

 

Sykehjemmet ligger sentralt plassert på Nesodden, med en praktfull utsikt over Oslofjorden fra sydvest til nordvest og inn mot Oslo. Det er en moderne institusjon, bestående av tre bygg (ferdigstilt i 1988, 2001 og 2012), og har tatt i bruk 122 sengeplasser.

 

Nesoddtunet

Hvilke tjenester / opphold kan vi tilby?
  • Korttids opphold (som rehabilitering)

gis som regel til brukere som kan flytte hjem igjen etter et kort opphold, men gis også for å få en mulighet til vurdering av et langtidsopphold.

Søkere til korttidsopphold kan være de med behov for observasjon, utredning og behandling. Ved rehabiliteringsopphold må bruker kunne være aktivt med under oppholdet, og det må foreligge en faglig begrunnelse for medisinsk rehabilitering. Vanlig lengde er 2-3 uker.
 

Avbestilling

Avbestilling av innvilgede og avtalte korttidsopphold må meldes fra i god tid før ankomst til Tildelingsteamet

 

  • Avlastningsopphold

gis til pårørende / familier som har særlig tyngende omsorgsoppgaver. Avlastningsopphold sikrer omsorgsgiver nødvendig ferie / fritid. Søknad på slike opphold må sendes inn i god tid i forveien.

Et avlastningsopphold er gratis - har ingen egenbetaling. NB! Utgifter til helsetjenester som legekonsultasjon, medisinsk utstyr, medisiner, bleier, klær og toalettsaker dekkes ikke. Ta derfor med deg det du trenger til oppholdet, hjemmefra. Utgifter til transport til og fra hjemmet og medisinsk behandling under oppholdet, må du også dekke selv.

Søknad sendes Tildelingsteamet.

 

  • Langtids opphold 

Alle aktuelle hjemmebaserte tjenester skal være utprøvd. Som regel vil man først få et korttids opphold, som gir mulighet til ytterligere vurdering, før langtidsopphold vurderes.
For brukere med demens / behov for ekstra tett oppfølging, vil tjenesten tilrettelegges for dette.

Søknad

Gå til søknadsskjema (PDF, 185 kB)

Søknad sendes: Nesodden kommune, Virksomhet for forebyggende og behandlende tjenester for voksne, v/ Tildelingsteamet,
Postboks 123, 1451 Nesoddtangen
Besøksadresse: Kommunesenter syd, Hagelundveien 24, 1459 Nesodden

Sykehjemmet - Kontaktinfo

Kontakt / telefonnummer

Resepsjonen er betjent fra kl 09:00 -15:00, alle hverdager. Telefon resepsjon: 6696 4610.

Mer informasjon

Beliggenhet

Besøks- og postadresse:

Håkonskastet 25, 1453 Bjørnemyr
 

Beliggenhet

Nesoddtunet helse- og omsorgssenter ligger sentralt plassert på Nesodden, med en praktfull utsikt over Oslofjorden fra sydvest til nordvest og inn mot Oslo.
 

Nesoddtunet bo- og servicesenter - Klikk for stort bildeKlikk på bildet så blir det større

Hvordan kommer jeg dit?

Nærmeste bussholdeplass til Nesoddtunet helse- og omsorgssenter er "Håkonskastet".

 

Det tar ca. 10 min. med buss fra Nesoddtunet helse- og omsorgssenter til Nesoddtangen, hvor det går båt (som korresponderer med bussen) over til Oslo og Aker Brygge.

Båten går til Oslo hver halve time og i rushtiden, hvert 20. minutt, alle hverdager. Lørdager hver halve time og søndager hver time.

Besøkstid

Besøkstid

På sykehjemmet er besøkende velkommen når som helst. Vi oppfordrer imidlertid alle besøkende til å gjøre seg kjent med avdelingens rutiner. Samtidig henstiller vi til å benytte pasientrom eller sitte området ved resepsjonen ved besøk.

Praktisk informasjon

Praktisk informasjon

Når du kommer hit, vil du få tildelt en pasientansvarlig sykepleier og en kontaktperson på avdelingen. De svarer gjerne på spørsmål du lurer på. Sykehjemmet har egen overlege og lege, som går legevisitt mandag til fredag.

Mer praktisk informasjon

Sykehjem - formålet med tjenesten

Formålet med tjenesten ...

er å gi personer med behov for heldøgns pleie og omsorg, nødvendig helsehjelp og sikre at grunnleggende behov dekkes. Den som mottar tjenesten skal oppleve respekt, forutsigbarhet og trygghet i forhold til tjenestetilbudet.

Mer informasjon

Klagebehandling på vedtak om opphold

Vedtak om opphold - klagebehandling

Du kan klage på vedtaket innen 4 uker etter at du har mottatt svaret på din søknad om pleie-, helse- eller omsorgstjeneste i henhold til lov om Pasient- og brukerrettigheter . Klagen sendes til Tildelingsteamet. Dersom Tildelingsteamet opprettholder sitt vedtak, sendes klagen til Klagenemda i Nesodden kommune.

Mer informasjon

Nesoddtunets Venner

Nesoddtunets Venner ...

ble stiftet av pårørende 24. september 2003. De bidrar med tiltak utenom det kommunale tilbudet, og gjør den daglige tilværelsen på Nesoddtunet sykehjem litt triveligere og mer meningsfylt for beboerne.

Arrangementer og aktiviteter som konserter og lignende blir gjennomført delvis ved egne krefter og delvis ved hjelp av eksterne ressursmidler med spesiell kompetanse.

Mer informasjon

Aktiviteter

Aktiviteter

  • Andakt: Hver onsdag, kl 11:30 - 12:30
  • Dans: Første onsdag i måneden, kl 18:30
  • Sommerfest: Som regel juni måned
  • Julelunsj: En av de første ukene i desember

Andre arrangementer annonseres med egne plakater på sykehjemmet.

Større hendelser, slik som konserter o.l. annonseres i  kommunens aktivitetskalender på nett

 

 

 

Søknad og tildeling av helsetjenester

Søknad og tildeling av helsetjenester

Tildelingsteamet mottar og behandler alle søknader om kommunale helsetjenester innenfor bistand og omsorg.

Tjenesten tildeles etter en faglig, skjønnsmessig og individuell vurdering. Tildelingskontoret har taushetsplikt, og behandler alle søknader og personlige opplysninger konfidensielt.

Mer informasjon

Priser for opphold på sykehjem

Priser for opphold på sykehjem

Betaling for korttids opphold, opphold på dagavdeling og langtids opphold er hjemlet i Forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester. Mens korttids opphold og opphold på dagavdeling har faste statlige satser som endres årlig, vil egenbetalingen for langtids opphold beregnes ut fra den enkeltes inntekt og fradrag i henhold til forskriften.Mer informasjon

 

Lovhjemler:

Lovdata:
- Forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester - Kapittel. 1
- Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. 
- Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker - Forvaltningsloven

Fant du det du lette etter?