Nesoddtunet helse- og omsorgssenter/sykehjem

Nesoddtunet helse- og omsorgssenter er Nesoddens sykehjem. Tidligere var det bo- og servicetjeneste her også, men nå er det mest sykehjem med tilbud som: Korttid-, rehabiliterings-, avlastnings- og langtidsopphold.

 

Sykehjemmet ligger sentralt plassert på Nesodden, med en praktfull utsikt over Oslofjorden fra sydvest til nordvest og inn mot Oslo. Det er en moderne institusjon, bestående av tre bygg (ferdigstilt i 1988, 2001 og 2012), og har tatt i bruk 116 sengeplasser.

 

Nesoddtunet

Hvilke tjenester kan vi tilby?
  • Korttids- og rehabiliteringsopphold

gis som regel til brukere som kan flytte hjem igjen etter et kort opphold.
Søkere til korttidsopphold kan ha behov for observasjon, utredning og behandling. Ved rehabiliteringsopphold må bruker kunne være aktivt med under oppholdet, og det må foreligge en faglig begrunnelse for medisinsk rehabilitering. 
Vanlig lengde er 2-3 uker.

Korttidsopphold gir en mulighet til vurdering av et langtidsopphold.

 

Avbestilling

Avbestilling av innvilgede og avtalte korttidsopphold må meldes fra i god tid før ankomst til Tildelingsteamet

 

  • Avlastningsopphold

gis til pårørende / familier som har særlig tyngende omsorgsoppgaver.  Avlastningsopphold sikrer omsorgsgiver nødvendig ferie / fritid. Søknad på slike opphold må sendes inn i god tid i forveien. Et avlastningsopphold er gratis.
 

Søknad sendes Tildelingsteamet.


 

  • Langtidsopphold 

Alle aktuelle hjemmebaserte tjenester skal være utprøvd. Tilbudet vil som regel være et kortidsopphold som gir mulighet til ytterligere vurdering, før langtidsopphold vurderes.
For brukere som er dement / har behov for ekstra tett oppfølging, vil tjenesten tilrettelegges for dette.

Søknad

Gå til søknadsskjema (PDF, 185 kB)

Søknad sendes: Nesodden kommune, Tildelingsteamet ved "Virksomhet for forebyggende og behandlende tjenester for voksne."
Adresse: Kommunesenter syd, Hagelundveien 24, 1450 Nesoddtangen.

Kontaktinfo og tilbud på sykehjemmet

Kontakt / telefonnummer

Resepsjonen er betjent fra kl. 09.00-15.00 man. t.o.m. fre.
Telefon resepsjon: 66 964610.

Mer informasjon

Beliggenhet

Besøks- og postadresse:

Håkonskastet 25, 1453 Bjørnemyr

Beliggenhet

Nesoddtunet helse- og omsorgssenter ligger sentralt plassert på Nesodden, med en praktfull utsikt over Oslofjorden fra sydvest til nordvest og inn mot Oslo. 

Nesoddtunet bo- og servicesenter - Klikk for stort bildeKlikk på bildet så blir det større

Hvordan kommer jeg dit?

Nærmeste bussholdeplass til Nesoddtunet helse- og omsorgssenter er "Håkonskastet".

 

Det tar ca. 10 min. med buss fra Nesoddtunet helse- og omsorgssenter til Nesoddtangen, hvor det går båt (som korresponderer med bussen) over til Oslo og Aker Brygge.

Båten går til Oslo hver time (rushtid - hvert 20. minutt).

Besøkstid/ visittid

På sykehjemmet er besøkende velkommen når som helst. Vi oppfordrer imidlertid alle besøkende til å gjøre seg kjent med avdelingens rutiner.

Praktisk informasjon

Når du kommer hit, vil du få tildelt en pasientansvarlig sykepleier og en kontaktperson på avdelingen. De svarer gjerne på spørsmål du lurer på. Sykehjemmet har egen overlege som går legevisitt mandag til fredag.

Mer praktisk informasjon

Tjenestebeskrivelse Sykehjem

Formålet med tjenesten er å gi personer med behov for heldøgns pleie og omsorg nødvendig helsehjelp og sikre at grunnleggende behov dekkes. Den som mottar tjenesten skal oppleve respekt, forutsigbarhet og trygghet i forhold til tjenestetilbudet.

Mer informasjon

Klagebehandling Helse og omsorg

Du kan klage på vedtaket innen 4 uker etter at du har mottatt svaret på din søknad om pleie-, helse- eller omsorgstjeneste i henhold til lov om Pasient- og brukerrettigheter . Klagen sendes Tildelingsteamet. Dersom Tildelingsteamet opprettholder sitt vedtak, sendes klagen til Klagenemda i Nesodden kommune.

Mer informasjon

Nesoddtunets venner

Nesoddtunets venner ble opprettet på et stormøte på Nesoddtunet helse- og omsorgssenter 24.09.03.

Tilstede var representanter for ledelsen på Nesoddtunet, pårørende og familie av beboerne, pensjonistforeningene på Nesodden, Eldrerådet m.fl.

Bakgrunnen for opprettelsen var et ønske om å få til enkelte tilbud til beboere og brukere av Nesoddtunet som ikke inngår i det kommunale tilbudet, eller som ikke kan gjennomføres av budsjettmessige årsaker.

Mer informasjon

Aktiviteter
  • Andakt: Hver onsdag kl. 11:30- 12:30
  • Dans: Første onsdag i måneden kl. 18.30.
  • Sommerfest: Som regel juni måned.
  • Julemiddag: I begynnelsen av desember måned.

Andre arrangementer annonseres med egne plakater på sykehjemmet.

 

Større hendelser, slik som konserter o.a. annonseres i  kommunens aktivitetskalender på nettet.

 

 

 

Søknad og tildeling

Tildelingsteamet mottar og behandler alle søknader om kommunale tjenester innenfor bistand og omsorg.

Tjenesten tildeles etter en faglig,skjønnsmessig og individuell vurdering. Tildelingskontoret har taushetsplikt og behandler alle søknader og personlige opplysninger konfidensielt.

Mer informasjon

Priser for opphold sykehjem

Betaling for korttidsopphold, opphold på dagavdeling og langtidsopphold er hjemlet i Forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester.


Alle betalingssatsene justeres i henhold til forskriftene.

Mer informasjon

 

Lovhjemler:

Lovdata:
- Forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester - Kapittel. 1
- Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. 
- Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker - Forvaltningsloven

Fant du det du lette etter?