Nesoddtunet bo- og servicesenter / sykehjem

Nesoddtunet bo- og servicesenter er Nesoddens sykehjem. Tidligere var det bo- og servicetjeneste her også, men nå er det mest sykehjem med tilbud som: Korttid-, rehabiliterings-, avlastnings- og langtidsopphold.

 

Sykehjemmet ligger sentralt plassert på Nesodden, med en praktfull utsikt over Oslofjorden fra sydvest til nordvest og inn mot Oslo. Det er en moderne institusjon, bestående av tre bygg (ferdigstilt i 1988, 2001 og 2012), og har tatt i bruk 116 sengeplasser.

Hvilke tjenester kan vi tilby?

  • Korttids- og rehabiliteringsopphold

gis som regel til brukere som kan flytte hjem igjen etter et kort opphold.
Søkere til korttidsopphold kan ha behov for observasjon, utredning og behandling. Ved rehabiliteringsopphold må bruker kunne være aktivt med under oppholdet, og det må foreligge en faglig begrunnelse for medisinsk rehabilitering. 
Vanlig lengde er 2-3 uker.

Korttidsopphold gir en mulighet til vurdering av et langtidsopphold.

 

Avbestilling

Avbestilling av innvilgede og avtalte korttidsopphold må meldes fra i god tid før ankomst til Tildelingsteamet

 

  • Avlastningsopphold

gis til pårørende / familier som har særlig tyngende omsorgsoppgaver.  Avlastningsopphold sikrer omsorgsgiver nødvendig ferie / fritid. Søknad på slike opphold må sendes inn i god tid i forveien. Et avlastningsopphold er gratis.
 

Søknad sendes Tildelingsteamet.


 

  • Langtidsopphold 

Alle aktuelle hjemmebaserte tjenester skal være utprøvd. Tilbudet vil som regel være et kortidsopphold som gir mulighet til ytterligere vurdering, før langtidsopphold vurderes.
For brukere som er dement / har behov for ekstra tett oppfølging, vil tjenesten tilrettelegges for dette.


 

Søknad:

Gå til søknadsskjema (PDF, 185 kB)

Søknad sendes: Nesodden kommune, Tildelingsteamet ved "Virksomhet for forebyggende og behandlende tjenester for voksne."
Adresse: Kommunesenter syd, Hagelundveien 24, 1450 Nesoddtangen.

 

 

 

Lovhjemler:

Lovdata:
- Forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester - Kapittel. 1
- Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. 
- Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker - Forvaltningsloven

Fant du det du lette etter?