Priser korttidsopphold, opphold på dagavdeling, langtidsopphold og fotpleie

Betaling for korttidsopphold, opphold på dagavdeling og langtidsopphold er hjemlet i Forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester.


Alle betalingssatsene justeres i henhold til forskriftene.

Korttidsopphold sykehjem (avlastning, rehabilitering)

Fast døgnpris etter enhver tid gjeldende maksimalsats i forskriften. Korttidsopphold inntil 60 døgn i kalenderåret (kostnad - se prisliste under).
Korttidsopphold utover dette prises etter prisregelverket for langtidsopphold. Avlastningsopphold i institusjon medfører ingen betalingsplikt til kommunen.

Avbestilling av korttidsopphold

Avbestilling av innvilgede og avtalte korttidsopphold meldes ifra til tildelingsteamet i god tid før innleggelse.

 

 

Langtidsopphold sykehjem utover 60 døgn/år

I henhold til "Forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester" fastsatt av Helse- og omsorgsdepartementet 16. desember 2011 kapittel 1 § 3, skal egenandel for langtids- og korttidsopphold ut over 60 døgn/år beregnes ut ifra den enkeltes inntekter / fradrag. Egenbetalingen kontrollberegnes hvert år når likningen foreligger.For spørsmål om egenbetaling -
ta kontakt med rådgiver ved Nesoddtunet bo- og servicesenter på telefon 66 96 46 13.

 

Rundskriv I - 1/2017 om endringer av fribeløp og egenandeler for kommunale helse- og omsorgstjenester. (PDF, 367 kB) (PDF, 367 kB)


Mer informasjon i sykehjemmets serviceerklæring- Betaling for opphold / egenbetaling for opphold.

 

Lover og forskrifter:

Forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester- § 4

Priser 2019 - Dagopphold,/Dagavdeling samt korttidsopphold og langtidsopphold sykehjem Betaling for korttidsopphold på sykehjemmet, samt opphold på dagavdelingen følger til enhver tid de gjeldene statlige satser.
Tjeneste Pris Annen informasjon
Forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester
Dagopphold/dagavdeling kr 82,- per dag
Korttidsopphold sykehjem kr 165,- per døgn Korttidsopphold ut over 60 døgn/år beregnes etter langtidsprisregelverket
Langtidsopphold sykehjem Fastsettes individuelt for den enkelte beboer, basert på netto inntekt.

 

Pris 2019 - Fotpleie/fotterapi
Pris per. behandling
413 kr
Fant du det du lette etter?