Informasjon om korona

Her finner du oppdatert informasjon om koronasituasjonen i Nesodden kommune.
 

Gå til informasjon om koronavirus

Priser 2018 - Hjemmebaserte tjenester

Under får du prisliste over tjenester som praktisk bistand (hjemmehjelp) og trygghetsalarm.

Tjenestemottakere med inntekt inntil 1 G har betalingsfritak for samtlige tjenester. Grunnbeløpet i folketrygden

Abonnementspris trår i kraft når antall timer med praktisk bistand/hjemmehjelp overstiger 8 timer per måned.

Lovgrunnlag

Forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester:

Egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester utenfor institusjon

Priser 2018 - Hjemmebaserte tjenester - Hjemmehjelp
Inntekt Pris
Abonnement Praktisk bistand/hjemmehjelp
Inntil 1G fri
1G- 2G kr. 205,- per måned
2G- 3G kr. 998,- per måned
3G- 4G kr. 1606,- per måned
4G- 5G kr. 2399,- per måned
Over 5G kr. 3192,- per måned
*
Timepris praktisk bistand/ hjemmehjelp *****************
Inntil 1G fri
1G- 2G kr. 81* per time( maks 205 kr. pr mnd.)
2G- 3G kr. 81 per time
3G- 4G kr. 199 per time
4G- 5G kr. 260 per time
Over 5G kr. 318 per time

 

Priser 2019 - Trygghetsalarm
Inntekt Pris
Inntil 1G fri
1G- 2G kr 210,- per måned
2G og høyere kr 305,- per måned