Informasjon om korona

Her finner du oppdatert informasjon om koronasituasjonen i Nesodden kommune.
 

Gå til informasjon om koronavirus

Østråt

Klikk for stort bildeØstråt er et botilbud for mennesker med psykiske vansker i kombinasjon med langvarig alvorlig rusmisbruk.
Bofellesskapet har plass til 14 beboere. 

Personalet i boligen legger til rette, slik at beboer gis mulighet til å arbeide med sin egen utvikling. De tilbyr aktivitet, trygghet, stabilitet og forutsigbarhet til den enkelte beboer. Østråt har døgnkontinuerlig drift.

Tjenestebeskrivelse

Adresse

Ugleveien 27, 1459 Nesodden.
 

Kontakt

Avdelingsleder Hakan Ucarli

Tlf: 466 36 403
 

Søknad

Søknadsskjema og inntakskriteriene fåes ved henvendelse til Tildelingsteamet. Informasjon om tildeling av tjenester, søknad og klagemulighet.

 

Lover og retningslinjer:

Helse- og omsorgstjenesteloven

Formål:

Gi personer med rus og psykiatriproblematikk et bosted, og mulighet for å bedre sitt funksjonsnivå og sin livskvalitet. I tillegg er målsettingen å bedre funksjonsnivået til beboer slik at han eller hun kan flytte til en bolig med mindre grad av bo-oppfølging.

 

Hvem kan søke tjenesten:

Personer som har alvorlig rus og psykiatriproblematikk.

 

Hva slags oppfølging kan man få:

Heldøgns boligtilbud med fokus på omsorg og skadereduksjon. Gjennom tillit og ansvarliggjøring legges det vekt på helseoppfølging, aktivisering og hjelp til rusmestring, samt nettverksbygging for å fremme utvikling hos brukerne.

 

Det vil jobbes med:

·         Jevnlige individuelle støttesamtaler

·         Koordinering og oppfølging av IP

·         Råd og veiledning

·         Grensesetting både i den enkeltes leilighet og i fellesarealer

·         Arbeidstiltak i samarbeid med NAV

·         Øke sosial kompetanse

 

Hvordan søke tjenesten:

Tjenesten søkes ved bruk av kommunens søknadsskjema (PDF, 185 kB) som sendes til Nesodden kommune, v/tildelingsteam, Haglundveien 24, 1450 Nesoddtangen.

Søknadsskjema og inntakskriteriene fåes også ved henvendelse til Tildelingsteamet. Informasjon om tildeling av tjenester, søknad og klagemulighet.

 

Hva forventer vi:

Den som mottar tjenesten må forholde seg til en samarbeidsavtale, og andre avtaler som inngås.

 

Lover og retningslinjer:

Helse- og omsorgstjenesteloven