Østråt

Klikk for stort bildeØstråt er et botilbud for mennesker med psykiske vansker i kombinasjon med langvarig alvorlig rusmisbruk.
Bofellesskapet har plass til 14 beboere. 

Personalet i boligen legger til rette, slik at beboer gis mulighet til å arbeide med sin egen utvikling. De tilbyr aktivitet, trygghet, stabilitet og forutsigbarhet til den enkelte beboer. Østråt har døgnkontinuerlig drift.

Tjenestebeskrivelse

Formål:

Gi personer med rus og psykiatriproblematikk et bosted, og mulighet for å bedre sitt funksjonsnivå og sin livskvalitet. I tillegg er målsettingen å bedre funksjonsnivået til beboer slik at han eller hun kan flytte til en bolig med mindre grad av bo-oppfølging.

 

Hvem kan søke tjenesten:

Personer som har alvorlig rus og psykiatriproblematikk.

 

Hva slags oppfølging kan man få:

Heldøgns boligtilbud med fokus på omsorg og skadereduksjon. Gjennom tillit og ansvarliggjøring legges det vekt på helseoppfølging, aktivisering og hjelp til rusmestring, samt nettverksbygging for å fremme utvikling hos brukerne.

 

Det vil jobbes med:

·         Jevnlige individuelle støttesamtaler

·         Koordinering og oppfølging av IP

·         Råd og veiledning

·         Grensesetting både i den enkeltes leilighet og i fellesarealer

·         Arbeidstiltak i samarbeid med NAV

·         Øke sosial kompetanse

 

Hvordan søke tjenesten:

Tjenesten søkes ved bruk av kommunens søknadsskjema (PDF, 185 kB) som sendes til Nesodden kommune, v/tildelingsteam, Haglundveien 24, 1450 Nesoddtangen.

Søknadsskjema og inntakskriteriene fåes også ved henvendelse til Tildelingsteamet. Informasjon om tildeling av tjenester, søknad og klagemulighet.

 

Hva forventer vi:

Den som mottar tjenesten må forholde seg til en samarbeidsavtale, og andre avtaler som inngås.

 

Lover og retningslinjer:

Helse- og omsorgstjenesteloven