Rusteam

Kontaktinformasjon:

Ruskonsulent:

Tlf: 97 72 43 93

 

Helse- og omsorgssektoren har ansvar for rusmiddelomsorg og skal kunne tilby hjelp for alle typer rusavhengighet.
I første omgang vil hjelpen tilbys der personen bor, utenfor institusjon. Denne hjelpen kan være i form av råd, veiledning, behandling i psykiatrisk poliklinikk o.l.
Hjelpen vil være tilpasset brukerens behov.
Dersom hjelp utenfor institusjon ikke hjelper, skal ruskonsulenten henvise for videre behandling.