Ambulerende team for rus og psykiatri

Nesodden kommune har et ambulerende team for deg med rus og/eller psykiske problemer. Formålet med tjenesten er å gi personer med rus og psykiatriproblematikk mulighet for å bedre sitt funksjonsnivå og øke sin livskvalitet. Ambulerende team og rusteamet består av ruskonsulenter, miljøarbeidere, ernæringsrådgivere og vaktmestere.

 

Eksempler på hva et ambulerende team kan hjelpe til med er:

  • Bo-oppfølging
  • Råd og veiledning
  • Støttesamtaler rus
  • Oppfølging av avtaler og praktiske gjøremål
  • Oppfølging av LAR - pasienter
  • Telefonkontakt
  • Sosial trening og annet
  • Ernæringsrådgivning

Tjenestebeskrivelse

Kontaktinformasjon:

Ruskonsulent:

Tlf: 97 72 43 93

 

Helse- og omsorgssektoren har ansvar for rusmiddelomsorg og skal kunne tilby hjelp for alle typer rusavhengighet.
I første omgang vil hjelpen tilbys der personen bor, utenfor institusjon. Denne hjelpen kan være i form av råd, veiledning, behandling i psykiatrisk poliklinikk o.l.
Hjelpen vil være tilpasset brukerens behov.
Dersom hjelp utenfor institusjon ikke hjelper, skal ruskonsulenten henvise for videre behandling.