Psykisk helse og rusomsorg for voksne

Psykisk helse og rusomsorg

Psykisk helse - korona

Hverdagen har blitt annerledes for de fleste av oss nå under pandemien. Vi har valgt å samle noen nettsteder som vi mener kan være nyttige: 

 

Mestre koronakrisen - er et gratis selvhjelpsprogram

Recoverybloggen - et annet perspektiv på psykisk helse

 

 

Pakkeforløp i psykisk helse og rus

Pakkeforløp for psykisk helse og rus skal gi deg som pasient eller pårørende et behandlingsforløp som er helhetlig og forutsigbart, uten unødig ventetid. Du skal få mer innflytelse på behandlingen, og den skal evalueres systematisk underveis. 

Informasjon om pakkeforløp for psykisk helse og rus. 

Ambulerende team for rus og psykiatri

Nesodden kommune har startet opp et ambulerende team for deg med rus og/eller psykiske problemer.
Formålet med tjenesten er å gi personer med rus og psykiatriproblematikk mulighet for å bedre sitt funksjonsnivå og øke sin livskvalitet.

Mer informasjon

Rask psykisk helsehjelp.

Nesodden kommune er en av landets kommuner som har etablert Rask psykisk helsehjelp.
Dette er et tilbud for deg som sliter med mild til moderat angst, depresjon eller søvnvansker.

Mer informasjon

FACT - voksen

I FACT-team flyttes behandlingen ut av kontor og institusjon til der brukeren bor eller oppholder seg. FACT-teamet er et tverrfaglig team som retter seg mot personer med alvorlige psykiske lidelser (og eventuelt rusproblematikk) som bor i Nesodden kommune.

 

Målet med oppfølging fra FACT teamet er å bidra til at den enkelte mestrer hverdagen med de utfordringene en har.

Oppfølgingen forutsetter at du tar aktivt del i oppfølgingen/behandlingen.

Målgruppen for FACT teamet er deg som:

 • Har en psykisk lidelse hvor behandling/oppfølging er påkrevet
 • Har alvorlig svikt i funksjonsnivå som følge av den psykiske lidelsen
 • Tilstanden er langvarig og gjennomgripende
 • Har behov for samordnet hjelp og oppfølging

Egenenvisning/samtykkeskjema

Du kan laste ned søknad her (PDF, 126 kB). Skjemaet fylles ut, signeres og sendes til:
Nesodden kommune,
avdeling psykisk helse, FACT,
Postboks 123,
1451 Nesoddtangen. 

For å kunne yte forsvarlig helsehjelp i FACT-teamet, er det nødvendig å innhente opplysninger fra samarbeidende helse- og sosialtjenester (f.eks. spesialisthelsetjeneste, fastlege, nav) samt å samarbeide med disse i utformingen av en helhetlig oppfølging.

 

FACT-teamet er et tverrfaglig sammensatt oppsøkende behandlingsteam som består av:

 • Psykiater
 • Psykolog
 • Sykepleiere
 • Jobbspesialist
 • Ergoterapeut
 • Erfaringskonsulent
 • Teamet har også tilgang på ruskonsulent ved behov.

Du kan kontakte oss på fellesnummeret for avdeling psykisk helse/ROP på 904 00 750 (tastevalg 1, tastevalg 2)

FACT - ung

Hvem er i målgruppen?

Barn og unge mellom 12 – 18 år (dersom inne i teamet kan det gis oppfølging til 24 år) og deres familier, hvor det er mistanke om moderat til alvorlig psykiske helseutfordringer hos den unge. Funksjonsvansker sees på flere områder av livet - sosial fungering, skole/fritid/arbeid, rus, bosituasjon, familie, rus. Den psykiske helsen og funksjonsvanskene oppleves belastende og gir lav hverdagsmestring og lav livskvalitet, både for ungdommen selv og for familien.

Andre hjelpetiltak i kommunens tjenester for barn, unge og familier skal være prøvd ut før FACT ung er aktuelt.

Vi tilbyr tverrfaglig, individuelt tilpasset oppfølging og behandling basert på den unge og familiens behov. Sammen lager vi en plan med ungdommen og/eller familien. Planen skal inneholde hva målet med oppfølgingen er, hvordan vi skal samarbeide, hvor ofte vi skal sees og hvem vi skal samarbeide med. Vi jobber arenafleksibelt, det betyr at vi kan møtes der ungdommen/familien ønsker. Dette kan være hjemme, ute på tur, på biltur, på kontoret vårt i Bjørnemyrveien, offentlig kontor, på skolen etc.

FACT ung skal gjennom hele oppfølgingen skal ha tett samarbeid med skolene og andre hjelpetiltak i kommunen.
 


Hvem er vi?

Vi er et team på 5 ansatte med bred erfaring fra psykisk helsearbeid med barn, unge og voksne, familie- og rusarbeid. Faggruppene i teamet er psykolog, erfaringskonsulent, familieterapeut, helsesykepleier og teamleder/psyk.vernepleier.Hvordan komme i kontakt med oss?

Ta gjerne kontakt på e-post, sms eller telefon ved behov for veiledning og mer informasjon om oss. Kontaktperson i kommunen eller i BUP, helsesykepleier eller fastlegen kan sende henvisningsskjema (DOCX, 68 kB) vedlagt her. Fastleger kan også sende henvisning som PLO melding. 

Dersom du ønsker hjelp fra oss kan du/dere kan fylle ut egenhenvisningsskjema (DOCX, 88 kB)vedlagt her.


Kontaktinformasjon:
Kontaktmail: factung@nesodden.kommune.no
Telefon: 904 00 750, tastevalg 1: Psykisk helse, tastevalg 3: FACT ung

Henvisning sendes til:
Nesodden kommune
FACT Ung - Avdeling psykisk helse
Bjørnemyrveien 24
1453 Bjørnemyr

Vi har inntaksmøte hver onsdag. Søker vil etter dette få innkalling til et første møte med to ansatte fra FACT ung, hvor vi sammen finner ut om FACT Ung er det rette tilbudet og lager videre plan.

Psykisk helsetjeneste for voksne over 18 år

Avdeling for psykisk helsearbeid har som formål å bistå voksne mennesker, som har psykiske lidelser til bedre å mestre hverdagen og få en økt livskvalitet.

Psykiatrisk hjemmesykepleie gis til søkere over 18 år som har ulike psykiske lidelser som er til hinder for vanlig livsutfoldelse.

Mer informasjon

Bekkeblomveien bofellesskap for voksne

Bekkeblomveien bofellesskap i Bekkeblomveien 16, er en bolig for mennesker med psykiske lidelser.

Bofelleskapet ligger vakkert til på Flaskebekk / Nesoddtangen, omkranset av skog og natur. Boligen som ble åpnet i begynnelsen av 2007 har allerede vunnet en arkitekturkonkurranse for sin vakre utforming. Økt livskvalitet og universell utforming er resultatet.

Mer informasjon

Østråt botilbud

Østråt er et botilbud for mennesker med psykiske vansker i kombinasjon med langvarig alvorlig rusmisbruk.

Personalet i boligen legger til rette for at beboerne gis mulighet til å arbeide med sin egen utvikling. De tilbyr aktivitet, trygghet, stabilitet og forutsigbarhet til den enkelte beboer.

Mer informasjon

Nesoddtangen gård aktivitetshus

Covid-19

1. Mistenker du covid-19 symptomer (feber, hoste, tungpusthet/luftveissymptomer)? 

2. Er du i karantene?

3. Er noen av de du bor sammen med i karantene?

4. Har du i løpet av de siste 10 dagene vært i utlandet?

Dersom du svarer ja på ett eller flere av disse, ber vi deg ikke komme på gården. 

 

Nesoddtangen gård er et møtested for mennesker med ulike livsutfordringer. Gården er en del av kommunenes psykisk helsetilbud. Vi har gruppeaktiviteter, kurs og kafé hvor du kan være med å lage og spise sunn mat. 

 

 

Nesoddtangen gård. - Klikk for stort bildeNesoddtangen gård. Mette Marit Bratlie   

 

Åpningstider mandag - torsdag kl. 10-15. Den første torsdagen i måneden har vi utvidet åpningstid fram til 17.30  

 

Aktiviteter

Aktivitetsplan for mars - Klikk for stort bildeAktivitetsplan for mars Jannike Robinson    

Last ned ukeplanen her (DOCX, 33 kB)

 

Kontakt info fellesnummer avdeling psykisk helse/ROP 904 00 750 (tast 1 for avdeling psykisk helse, tast 5 for Nesoddtangen Gård) eller Jannike Robinson 902 00 756 

 

Følg oss på Facebook: Gården har egen Facebook side hvor du finner informasjon om tilbudet og aktivitetene. Du finner oss her.

 

Utleie ønsker du å leie gården en kveld i hverdagen, kontakt Jannike Robinson på 902 00 756 eller jannike.robinson@nesodden.kommune.no 

For utleie helg klikk her

 

Distriktspsykiatrisk senter (DPS)

Klikk for stort bilde

Fra 2. januar 2017 blir det ett felles telefonnummer til alle 4 akutteam i DPS Follo.

 

Telefonnummeret er 67 96 50 00. Man settes over til riktig akutteam ved tastetrykk.

 

Hensikten med felles telefonnummer er økt og enklere tilgjengelighet for pasienter, pårørende, fastleger og kommunehelsetjeneste.

 

Kontakt og oppmøtested DPS Follo

Hovedoppgavene ved DPS Follo er utredning og behandling av psykiske problemer og lidelser hos voksne personer over 18 år. DPS Follo utreder og behandler mennesker med angst, depresjon, fobier, spiseforstyrrelser, personlighets- og adferdsproblemer og psykoser.
 

Kurstilbud

Ingen planlagte kurs. 

Psykisk helse for barn og unge - PHBU

 

Ansatte i PHBU - Klikk for stort bilde - Klikk for stort bildeAnsatte i PHBU Vi ønsker å bidra til at barn og unge skal ha et liv hvor de trives og har det fint

 

Vi jobber for at de vi møter skal få bedre relasjoner til andre, samt føle seg tryggere og gladere.

Vi prøver å forstå folks utfordringer ut fra deres liv og omstendigheter. Ingen er feil. Vi tror på menneskets egen kraft og vekst.


Ingen vansker er for små til at vi kan kontaktes!

Mer informasjon