Informasjon om korona

Her finner du oppdatert informasjon om koronasituasjonen i Nesodden kommune.
 

Gå til informasjon om koronavirus

Psykisk helse og rusomsorg for voksne

Psykisk helse og rusomsorg

Pakkeforløp i psykisk helse og rus

Pakkeforløp for psykisk helse og rus skal gi deg som pasient eller pårørende et behandlingsforløp som er helhetlig og forutsigbart, uten unødig ventetid. Du skal få mer innflytelse på behandlingen, og den skal evalueres systematisk underveis. 

Informasjon om pakkeforløp for psykisk helse og rus. 

Ambulerende team for rus og psykiatri

Nesodden kommune har startet opp et ambulerende team for deg med rus og/eller psykiske problemer.
Formålet med tjenesten er å gi personer med rus og psykiatriproblematikk mulighet for å bedre sitt funksjonsnivå og øke sin livskvalitet.

Mer informasjon

Rask psykisk helsehjelp.

Nesodden kommune er en av landets kommuner som har etablert Rask psykisk helsehjelp.
Dette er et tilbud for deg som sliter med mild til moderat angst, depresjon eller søvnvansker.

Mer informasjon

FACT team

1. februar 2018 ble det etablert et oppsøkende behandlingsteam for personer med alvorlige psykiske lidelser (+/- samtidige rusproblemer) som er bosatt i Nesodden kommune.

Målet med oppfølging fra FACT teamet er å bidra til at pasienter/brukere som er bosatt i kommunen kan leve selvstendige liv.

Oppfølgingen forutsetter at pasientene tar aktivt del i oppfølgingen/behandlingen.

Mer informasjon

Psykisk helsetjeneste for voksne over 18 år

Avdeling for psykisk helsearbeid har som formål å bistå voksne mennesker, som har psykiske lidelser til bedre å mestre hverdagen og få en økt livskvalitet.

Psykiatrisk hjemmesykepleie gis til søkere over 18 år som har ulike psykiske lidelser som er til hinder for vanlig livsutfoldelse.

Mer informasjon

Bekkeblomveien bofellesskap for voksne

Bekkeblomveien bofellesskap i Bekkeblomveien 16, er en bolig for mennesker med psykiske lidelser.

Bofelleskapet ligger vakkert til på Flaskebekk / Nesoddtangen, omkranset av skog og natur. Boligen som ble åpnet i begynnelsen av 2007 har allerede vunnet en arkitekturkonkurranse for sin vakre utforming. Økt livskvalitet og universell utforming er resultatet.

Mer informasjon

Østråt botilbud

Østråt er et botilbud for mennesker med psykiske vansker i kombinasjon med langvarig alvorlig rusmisbruk.

Personalet i boligen legger til rette for at beboerne gis mulighet til å arbeide med sin egen utvikling. De tilbyr aktivitet, trygghet, stabilitet og forutsigbarhet til den enkelte beboer.

Mer informasjon

Nesoddtangen gård - senter for psykisk helse
Kurstilbud

Å ta seg frem i livet
 

Det holdes gratis informasjonskvelder på Folloklinikken (Åsenveien 3) i Ski. Alle som er interessert i temaene kan delta. Temaene for våren er:

17. mars 2020 kl. 18:00 - 21:00 Personlighetsforstyrrelse Hva er det? Hvordan kan det oppleves for pasient og pårørende? Hvilke muligheter finnes? v/ Kjell-Einar Zahl

24. mars 2020 kl. 18:00 - 21:00 Psykoterapigrupper for ungdom med relasjonelle vansker v/ Tommy Tollefsen og Tove Bremnes, BUP Follo

31. mars 2020 kl. 18:00 - 21:00 Veien inn og ut av rusavhengighet for rusavhengig og pårørende v/ Tor-Magne Bakke, leder for familie- og pårørendetilbudet ved Fossumkollektivet

Klikk på lenken (PDF, 114 kB) for å se mer informasjon

Distriktspsykiatrisk senter (DPS)

Klikk for stort bilde

Fra 2. januar 2017 blir det ett felles telefonnummer til alle 4 akutteam i DPS Follo.

 

Telefonnummeret er 67 96 50 00. Man settes over til riktig akutteam ved tastetrykk.

 

Hensikten med felles telefonnummer er økt og enklere tilgjengelighet for pasienter, pårørende, fastleger og kommunehelsetjeneste.

 

Kontakt og oppmøtested DPS Follo

Hovedoppgavene ved DPS Follo er utredning og behandling av psykiske problemer og lidelser hos voksne personer over 18 år. DPS Follo utreder og behandler mennesker med angst, depresjon, fobier, spiseforstyrrelser, personlighets- og adferdsproblemer og psykoser.
 

Psykisk helse for barn og unge - PHBU

 

Ansatte i PHBU - Klikk for stort bilde - Klikk for stort bildeAnsatte i PHBU Vi ønsker å bidra til at barn og unge skal ha et liv hvor de trives og har det fint

 

Vi jobber for at de vi møter skal få bedre relasjoner til andre, samt føle seg tryggere og gladere.

Vi prøver å forstå folks utfordringer ut fra deres liv og omstendigheter. Ingen er feil. Vi tror på menneskets egen kraft og vekst.


Ingen vansker er for små til at vi kan kontaktes!

Mer informasjon