Trygghetsalarm

Trygghetsalarm tildeles søkere som har en sykdom/ funksjonshemming der fare for fall eller øyeblikkelig hjelp er tilstede. Det må monteres en nøkkelboks på brukers bolig.

Søkere over 80 år trenger ikke å begrunne ytterligere behov for trygghetsalarm.

 

Brukeren bærer trygghetsalarmen på seg for å kunne tilkalle hjelp i akutte situasjoner. Trygghetsalarmen er knyttet til en vaktsentral, som gir beskjed videre til hjemmesykepleien. Vaktsentralen eller kommunens personell rykker ut hele døgnet hvis alarmen går.

 

Søknad

For å få tjenesten må søknad sendes til vårt tildelingsteam.
Informasjon om tildeling av tjenester og søknad.

Lovhjemmel

Trygghetsalarm er ikke hjemlet i lov, men gis som et tilbud for at brukere skal kunne bo lengre i sitt hjem.

 

Tjenestebeskrivelse

Trygghetsalarm

 

Priser 2018 - Trygghetsalarm Trygghetsalarm tildeles søkere som er over 80 år og/eller har en sykdom/ funksjonshemming der fare for fall eller øyeblikkelig hjelp er tilstede.
Inntekt Pris
Inntil 1G fri
1G- 2G kr. 205 per måned
2G og høyere kr. 297 per måned

 

Fant du det du lette etter?