Praktisk bistand i hjemmet - Hjemmehjelp

Klikk for stort bilde Istockphoto

Kommunen kan yte praktisk bistand/hjelp for å greie dagliglivets gjøremål, blant annet hjelp til rengjøring.


Hensikten med alle hjemmetjenestens tilbud er å bidra til at brukerne kan opprettholde en tilnærmet normal livssituasjon i eget hjem. Brukers dagligliv er sentrum for alle tiltak som iverksettes.

 

Tjenestebeskrivelse

Praktisk bistand i hjemmet - Hjemmehjelp

Søknad

For å få tjenesten må søknad sendes til vårt tildelingsteam. Få mer informasjon om søknad og tildeling av tjenester og om klagebehandling.

 

Behandling av søknaden

Når søknad om praktisk bistand (hjemmehjelp) blir registrert, kontaktes brukeren for avtale om hjemmebesøk. Den som foretar hjemmebesøket gjør en vurdering av hva brukeren trenger hjelp til.

Våre konsulenter i Tildelingsteamet avgjør deretter tjenestens omfang, og hva tjenestetilbudet skal inneholde. Vedtak eller avslag om tjenester gis skriftlig med begrunnelse. Klageadgang.

NB! Behovet for hjelp vurderes løpende, varig eller midlertidig.

 

Priser og avbestilling 

 

Egenbetaling

I henhold til gjeldende forskrifter kreves det egenbetaling for hjelp i hjemmet, dette vurderes ut fra brukerens samlede husstandsinntekt. 

Lover og retningslinjer

Kontakt/ adresse

 

Kontaktpersoner praktisk bistand / hjemmehjelp
Kontaktpersoner praktisk bistand / hjemmehjelp
Line Vik 66 96 46 75 Avdelingsleder Epost
Susanne Andresen 66 96 46 74 Arbeidsleder Epost

Adresse: Kommunesenter syd, Hagelundveien 24, 1450 Nesoddtangen

 

Praktisk bistand (hjemmehjelp) som er innvilget:

Avbestilling av tjenester som mottas i perioden mandag t.o.m. fredag avbestilles innen kl. 11.00 dagen før tjenesten skal mottas.
 

Avbestilling meldes på tlf. 66 96 46 74 mellom kl. 10:00- 11:00.
Hvis ikke avbestilling er foretatt i tide vil tjenesten bli fakturert.