Omsorgslønn

Omsorgslønn er en kommunal betaling til pårørende eller frivillige omsorgsytere med omsorg for personer som har stort omsorgsbehov på grunn av alder, funksjonshemming eller sykdom.


Omsorgsarbeidet må skje i eget hjem.

 

Omsorgslønn tildeles etter gjeldende lover.

Kommunen plikter å ha tjenesten, men søker har ingen rett til å få tjenesten.

Omsorgslønn vurderes opp mot andre tjenester og tiltak omsorgsmottaker kan få gjennom det offentlige hjelpeapparatet. Omsorgslønn utbetales den 12. i hver mnd.

Hjelpestønad

skal anvendes først. Kommunen kan derfor kreve at vedkommende søker hjelpestønad.

 

Søknad

Søknad sendes til vårt tildelingsteam.
Informasjon om tildeling av tjenester og søknad.

 

Tjenestebeskrivelse

Omsorgslønn

 

Kontakt

Kontakt Tildelingsteamet alle hverdager mellom kl. 10.00.-14.00. Møter med tildelingsteamet må avtales på forhånd. Tlf.: 66 96 46 77.

 

Lovhjemmel

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven) § 3-6.

 

Linker til annen offentlig informasjon

Hjelpestønad - Nav
Omsorgslønn- Rundskriv I-42/98- Helse- og omsorgsdepartementet