Fjellstrand omsorgsboliger - byggeprosessen
Publisert 04.10.2017
Fjellstrand omsorgsboliger plakat

5. oktober starter de å montere brakkerigg på tomten, og fra 16. oktober 2017 vil byggeledelsen ha sine kontorer på byggeplassen.

 

Betongarbeider starter 30/10/17 og montering av prefabrikerte elementer starter i januar 2018.

 

Råbygget er beregnet ferdig i april 2018.

 

Vil du følge med på hva som skjer med byggingen av Fjellstrand omsorgsboliger?

 

Publisert 28.09.2017
Fjellstrand omsorgsboliger plakat

Sammen med Nesodden kommune har BetonmastHæhre Eiendom og Betonmast Østfold arbeidet med utvikling og regulering av 50 omsorgsboliger på Fjellstrand - Fjellstrand Pluss - i noe over et år. Nesodden kommune har et stort behov for flere omsorgsboliger til sine innbyggere. 30 av leilighetene vil disponeres av kommunen, og 20 vil bli solgt til kvalifiserte beboere.

 

- Som ordfører er jeg svært glad for at Nesodden kommune til våren endelig får opp bemannede omsorgsboliger, sier ordfører Nina Sandberg. Boligene blir et godt, nødvendig og etterlengtet tilbud for eldre som klarer seg uten sykehjemsplass om de kan få omsorg i boligen. Vi har mange eldre som ønsker å bo i eget hjem, som kan ha stort behov for helse- og omsorgstjenester fra kommunen, men som har uhensiktsmessige boliger uten livsløpsstandard. Omsorgsboligene på Fjellstrand dekker en mangel i vårt tjenestetilbud, og jeg gleder meg til å se eldre flytte inn, avslutter Sandberg.

 

 

Publisert 19.09.2017
Fjellstrand omsorgsboliger - klargjøring av tomt 2

Nå er arbeidet med rafsing (klargjøring) av tomten for prosjektet Fjellstrand omsorgsboliger i gang. Sprengningsarbeider vil starte i slutten av september.

 

Byggeprosjektet er planlagt ferdigstilt til årsskiftet 2018/2019.

 

 

Publisert 11.07.2016

23. juni 2016 ble det undertegnet kontrakt mellom Nesodden kommune og Fjellstrand omsorgsbolig AS. Prosjektet omfatter 30 kommunale omsorgsboliger og 20 private omsorgsboliger, alle med kommunal tildelingsrett.

Reguleringsprosess for området er i gang, det blir utarbeidet en reguleringsplan for tomten boligene skal ligge på og en reguleringsplan for gang-/ sykkelvei langs fylkesveien.

 

Byggearbeidene er forventet å starte opp rett over sommeren 2017 og ferdigstilt i årsskiftet 2018/2019. Innflytning er planlagt vinteren 2019.

Publisert 24.06.2016
2016-06-23 Signering av kontrakt for omsorgsboliger på Fjellstrand

Nesodden kommune inngikk 23.6.2016 kontrakt med Fjellstrand Omsorgsboliger AS og Betonmast Eiendom AS om bygging av nye omsorgsboliger på Fjellstrand.

Det blir 30 kommunale utleieboliger og 20 leiligheter for kjøp. Boligene vil ha personalbase for pleiepersonale og fellesarealer. Kommunen vil ha tildelingsrett til alle boligene.


- Dette er en gladnyhet for kommunen.  Vi vet at de fleste seniorer ønsker å bo i eget hjem lengst mulig, men vi har hatt alt for få egnede boliger. Kommunen har manglet bemannede omsorgsboliger,  altså  heldøgns boligtilbud som ikke er sykehjemsplass. Disse 50 boligene vil gi et tiltrengt tilbud til våre innbyggere, sier ordfører Nina Sandberg.

Fant du det du lette etter?