Fjellstrand omsorgsbolig med tildelingskriterier

Illustrasjon av Fjellstrand omsorgsboliger - Klikk for stort bildeIllustrasjon av Fjellstrand omsorgsboliger

I Skogsrudveien 23 på Fjellstrand, blir det 50 selveierleiligheter for eldre med omsorgsbehov. Leilighetene er fordelt på tre etasjer, samt en underetasje med bodanlegg og aktivitetssenter. Det blir flotte 2- og 3-roms leiligheter hvor alle får sin egen balkong/terrasse. 30 av leilighetene vil disponeres av kommunen og 20 vil bli solgt til kvalifiserte beboere.

 

I tillegg til leilighetene vil det være store fellesarealer både utendørs og innendørs, parkeringsplasser, kaféområde med mulighet for lett servering samt et aktivitetssenter. Anlegget vil ha fast bemanning til enhver tid. Her bor du i din egen leilighet med mulighet for et sosialt fellesskap og mulighet for å tilkalle hjelp.

 

Vårt fokus er livskvalitet så lenge som mulig i eget hjem!

Mer informasjon om leilighetene.

Hva er en omsorgsbolig?

En omsorgsbolig er en bolig som er tilrettelagt fortrinnsvis for eldre personer og andre med ulike typer funksjonsnedsettelser. Botilbudet vil bidra til at den enkelte mestrer hverdagen, føler trygghet og kan søke sosial fellesskap.


Beboeren vil få tildelt hjemmetjenester etter behov på individuell basis på samme vilkår som andre hjemmeboende. I tillegg vil det være fast bemanning. Det vil være mulig å tilkalle hjelp hele døgnet.

 

Beboerne vil selv være med på å bestemme aktiviteter i fellesarealer.

 

Vilkår for å få tildelt omsorgsbolig på Fjellstrand

 

1.    Tildeling foretas etter en individuell vurdering der det tas hensyn til søkerens fysiske, psykiske og sosiale situasjon og søkerens bo- og livssituasjon.

2.    Søker må være bosatt i Nesodden kommune de siste 2 årene. I særlige tilfeller kan det gjøres unntak fra kravet om botid dersom kravet fremstår som urimelig. 

3.    Søker har nedsatt funksjonsevne, enten fysisk, psykisk og/eller sosialt.

4.    Søker har behov for trygghet og sosialt fellesskap.

 

Søkere med fremskreden demens er ikke tiltenkt plass i Fjellstrand omsorgsbolig.

 

Omsorgsbolig kan også tildeles ektefelle eller samboende der den ene eller begge fyller vilkårene i punkt 3, underpunkt 1 - 4.

 

Prioritering

Dersom det er flere søkere som oppfyller tildelingskriteriene under punkt 3, underpunkt 1 – 4, skal det så langt som mulig foretas en prioritering mellom kvalifiserte søkere etter følgende rekkefølge:

1.    Søkere som oppfyller alle kriteriene under punkt 3, underpunkt 1- 4

2.    Søkere som oppfyller underpunkt 1, 2 og 3 i punkt 3

3.    Søkere som oppfyller underpunkt 1, 2 og 4 i punkt 3

 

Tildelingskriteriene ble vedtatt i Kommunestyret 31.05.17/ sak 054/17.

 

Søknad

Du må fylle ut et søknadsskjemaet og sende det inn til Nesodden kommune, Tildelingsteamet, Postboks 144, 1451 Nesoddtangen.

Skjemaet sendes til:

Du må fylle ut søknadsskjemaet under og sende det inn til Nesodden kommune, Tildelingsteamet, Postboks 144, 1451 Nesoddtangen. Du har 3 alternativer av samme skjema.

1) Utgaven i PDF må skrives ut først og fylles ut med en penn.

Søknadsskjema - omsorgstjenester i pdf (Må skrives ut før det fylles ut)

 

2) Utgaven i WORD kan fylles ut på nettet og skrives ut.
Søknadsskjema - omsorgstjenester i WORD (Skrives ut)3) Utgaven "elektronisk skjema" er enkel å fylle ut fra en PC eller mobil, men må skrives ut og sendes inn.
Søknadsskjema - omsorgstjenester elektronisk(Skrives ut)

 

NB! Alle utgavene må underskrives av søker.

 

Kjøp av leilighet:

De som ønsker å kjøpe en leilighet må kontakte Fjellstrand Pluss. Leilighetene ligger også ute på finn.no til alle er solgt.

 

Lovhjemmel:

Omsorgsbolig er i utgangspunkt ikke en lovpålagt tjeneste, men forskrift om rett til opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særlig tilrettelagt for heldøgnstjenester, gjør at omsorgsboliger vil være et viktig supplement til kommunens tjenestetilbud.

Utleie reguleres gjennom husleiekontrakter, jf. Husleieloven §1-1.

Tildeling av omsorgsbolig er et enkeltvedtak med de rettigheter og plikter som følger av Forvaltningsloven.

 

Fant du det du lette etter?