Individuell plan

Individuell plan gis til søkere (uansett alder) som har behov for langvarige og koordinerte tjenester. Søkeren bør ha to eller flere tjenester fra offentlig hjelpeapparat som kan sees i sammenheng.
 
 

Individuell plan skal inneholde en oversikt over dine mål, ressurser og behov for tjenester. Mer informasjon finner du i brosjyren under.

 

Koordinerende enhet

Søknad

For å få tjenesten må søknad sendes til vårt tildelingsteam.
Mer informasjon om tildeling av tjenester og søknad får du her.

 

Tjenestebeskrivelse

Individuell plan.

 

Lover og retningslinjer


Annen informasjon