Informasjon om korona

Her finner du oppdatert informasjon om koronasituasjonen i Nesodden kommune.
 

Gå til informasjon om koronavirus

Individuell plan

Individuell plan gis til søkere (uansett alder) som har behov for langvarige og koordinerte tjenester. Søkeren bør ha to eller flere tjenester fra offentlig hjelpeapparat som kan sees i sammenheng.
 
 

Individuell plan skal inneholde en oversikt over dine mål, ressurser og behov for tjenester. Mer informasjon finner du i brosjyren under.

 

Koordinerende enhet

Søknad

For å få tjenesten må søknad sendes til vårt tildelingsteam.
Mer informasjon om tildeling av tjenester og søknad får du her.

 

Tjenestebeskrivelse

Individuell plan.

 

Lover og retningslinjer


Annen informasjon