Individuell plan

Individuell plan gis til søkere (uansett alder) som har behov for langvarige og koordinerte tjenester. Søkeren bør ha to eller flere tjenester fra offentlig hjelpeapparat som kan sees i sammenheng.
 
 

Individuell plan skal inneholde en oversikt over dine mål, ressurser og behov for tjenester. Mer informasjon finner du i brosjyren under.

 

Koordinerende enhet

Fant du det du lette etter?