Korona

Her får du oppdatert informasjon om koronasituasjonen i Nesodden kommune
 

Informasjon om korona  Informasjon om vaksinering

 

Hjemmesykepleie

Hjemmesykepleie gis til søkere som har et akutt behov for hjelp eller som har en kronisk sykdom som medfører behov for sykepleie i eget hjem. Eks. sårbehandling, smertebehandling, medikamentell behandling med mer.

Klikk for stort bilde Istockphoto

Nødvendig helsehjelp hele døgnet

Hjemmesykepleiens formål er å gi hjemmeboende personer nødvendig helsehjelp og sikre at grunnleggende behov dekkes.


Den som mottar tjenesten skal oppleve respekt, forutsigbarhet og trygghet i forhold til tjenestetilbudet.

Hjemmesykepleien gir et døgnbasert tilbud. Tildelingen vurderes fortløpende når reelle behov oppstår.

 

Tjenesten er gratis.

 

Søknad

For å få tjenesten må søknad sendes til vårt tildelingsteam.

 Søknadsskjema
 

Trenger du hjelp, kan du kontakte våre konsulenter i Tildelingsteamet alle hverdager
mellom kl. 10.00.-14.00.

 

Møter med Tildelingsteamet må avtales på forhånd. Tlf.: 66 96 46 77.

 

Få mer informasjon om tildeling av tjenester på vår nettside.

 

Tjenestebeskrivelse

Hjemmesykepleie

 

Lovhjemmel:

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven)- § 3-2. Lovdata

 

Kontaktinformasjon

Telefonliste: hjemmesykepleien
Telefonliste: hjemmesykepleien
Hjemmesykepleien Telefon Navn
Kommunesenter syd
Sone ØST *
Hjemmesykepleie 66 96 47 47 Elisabeth Svendsen
975 90 837
Kveld og natt 951 27 497 Hjemme-sykepleien øst
Dagtid 66 96 46 44 Hjemme-sykepleien øst
Sone VEST *
Hjemmesykepleie 66 96 47 48 Line Vik
Kveld og natt 958 390 17 Hjemme-sykepleien vest
Dagtid 66 96 46 46 Hjemme-sykepleien vest
*
Telefon til andre tilbud som ikke er organisert under Hjemmesykepleien:
Dagavdeling 913 70 355