Omsorgstjenester

Målet med tjenestene som ligger innenfor omsorg er at alle som bor i Nesodden kommune skal få nødvendig helsehjelp, pleie og omsorg når det oppstår behov for det.

Tjenester:


Søknad/klage

For å få tjenesten må søknad sendes til vårt tildelingsteam. Trenger du hjelp, kan du kontakte våre konsulenter alle hverdager mellom kl. 10.00.-14.00. Møter med tildelingsteamet må avtales på forhånd.
Tlf.: 66 964677.

 

Omsorg - lavterskeltjeneste

  • Demenskoordinator

Er du eller noen av dine nærmeste rammet av sviktende hukommelse, Alzheimer eller annen demenssykdom? - Kontakt vår demenskoordinator.

  • Kreft team / Palliativt team- lindrende behandling

Palliasjon er en aktiv behandling, pleie og omsorg for alvorlige syke og døende pasienter og deres pårørende. Kommunens palliative team skal bidra til best mulig livskvalitet for pasienter og deres familier. Ta kontakt med kreft teamet for hjelp.
 

Lovdata:

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven)

 

Offentlige linker

Fant du det du lette etter?