Helsetjenestetilbud til flyktninger og asylsøkere

Asylsøkere og flyktninger som bor eller oppholder seg i kommunen, har rett til nødvendige helsetjenester på lik linje med andre som oppholder seg i kommunen. Kommunens helsetilbud skal sørge for at asylsøkere og flyktninger får nødvendig somatisk og psykisk helsehjelp.

Fant du det du lette etter?