Vaksinasjon

Vaksiner og vaksinasjon

Helsestasjonstjenesten og skolehelsetjenesten tilbyr de vaksiner som inngår i barnevaksinasjonsprogrammet. 
 

Helsestasjonen og skolehelsetjenesten skal informere om og tilby Barne-vaksinasjonsprogrammet til alle barn til og med grunnskolealder, samt tilby vaksineprogrammet til ungdom mellom 16 og 20 år som tidligere har takket nei til, eller ikke har mottatt tilbud om, vaksiner i programmet.For andre vaksiner utenom program:
Ta kontakt med reise-vaksinasjonskontoret på Bjørnemyr legesenter tlf.:66 91 27 98

Les mer om vaksiner på Folkehelseinstituttet.no
Barnevaksinasjonsprogrammet ved folkehelseinstituttet

Forskrift om kommunens helsefremmende og forebyggende arbeid i helsestasjons- og skolehelsetjenesten.
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2018-10-19-1584?q=skolehelsetjeneste
 

 

Klikk for stort bilde

Flere typiske europeiske ferieland har den siste tiden hatt utbrudd av meslinger.

Folkehelseinstituttet anbefaler å fremskynde MMR vaksinasjon ved reiser til land med høy forekomst av meslinger og lav vaksinasjonsdekning.

Følg med på hvilke land som har utbrudd og vær obs før reise!


Ved spørsmål ta kontakt med Nesoddtangen helsestasjon på tlf: 66 96 45 50.

Alle kvinner født 1991 og senere får fra høsten 2016 tilbud om gratis vaksine mot humant papillomavirus (HPV-vaksine) gjennom et to-årig vaksinasjonsprogram. Oppstart av programmet blir i november 2016. Vaksinen anbefales til unge kvinner for å forebygge livmorhalskreft og forstadier til livmorhalskreft forårsaket av HPV-infeksjon.

 

Timebestilling: Nesoddtangen helsestasjon,

telefon 66 96 45 50.

 

Vaksineringen utføres på mandager klokken 1400-1600 ved Berger helsestasjon, adresse: Kjartan Veldes vei 2 (ved Nesodden videregående skole).