Hjelpemidler ved langvarig nedsatt funksjonsevne

Hvem kan få hjelpemidler?


Personer med varig nedsatt funksjonsevne som har behov for tilrettelegging for å kunne fungere best mulig i dagliglivet. Varig nedsatt funksjonsevne er satt til en varighet av minimum 2 år.

 

Hva omfatter tjenesten?

  • Kartlegging/vurdering av behov for type hjelpemiddel.
  • Bistand ved søknad/bestilling av hjelpemiddel.
  • Tilpasning og utprøving av hjelpemiddel.
  • Bistand ved reparasjon av hjelpemiddel.
  • Bistand ved tilbakelevering av hjelpemiddel.
  • Syn- og hørselshjelpemiddel.

Hjelpemidlene lånes ut fra Hjelpemiddelsentralen i Oslo og Akershus. Folketrygden gir vanligvis støtte til det rimeligste av de hjelpemidlene som avhjelper problemet. Hjelpemiddelsentralen låner ut både nye og resirkulerte hjelpemidler.

 

Aktivitetshjelpemidler til personer over 26 år

Aktivitetshjelpemidler er hjelpemidler som er spesielt utviklet for at personer med nedsatt funksjonsevne skal kunne delta i fysisk aktivitet. Du kan få stønad til å bedrive aktivitet alene eller sammen med andre.

Du må betale en egenandel på 10% av kjøpesummen for hjelpemidlet. Egenandelen skal maksimalt tilsvare 4 000 kroner per hjelpemiddel. Ved innlevering av hjelpemidlet får man ikke tilbake dette beløpet. Det er ingen egenandel ved spesialtilpasning av ordinært utstyr. Det er heller ingen egenandel ved reparasjon av utlånt aktivitetshjelpemiddel

 

Disse hjelpemidlene dekkes ikke:

  • Sports-/fritidsutstyr for personer over 26 år.
  • Hvitevarer, brunevarer og alminnelig utstyr som finnes i vanlig handel.
  • Vanlige møbler.
  • For PC og datatekniske hjelpemidler gjelder spesielle regler

 

Søknad / henvisning

Skriftlig eller muntlig henvendelse til ergoterapitjenesten.

Henvisningen skal inneholde informasjon om personopplysninger og funksjonsnivå. Det forventes samarbeid for å finne best mulig løsning og at hjelpemidlene tas godt vare på og at de tilbakeleveres når det ikke lenger er behov for hjelpemidlene.

 

Mer informasjon på NAV sine hjemmesider