Tekniske hjelpemidler

Hjelpemidler kan lånes ut fra NAV Hjelpemiddelsentralen i Oslo og Akershus og fra kommunens hjelpemiddellager. Ved utlån av tekniske hjelpemidler skiller man mellom kortvarig og langvarig nedsatt funksjonsevne. Kommunen låner ut hjelpemidler der behovet er kortvarig eller forbigående. Dersom behovet for hjelpemidler er langvarig må man søke NAV Hjelpemiddelsentral.

Syns- og hørselskontakt 

Visste du at Nesodden kommune har synskontakt og hørselskontakt? 

Nesodden kommunes ergoterapeuter for voksne er også synskontakt og hørselskontakt for personer i alle aldre. De har ekstra kompetanse for å hjelpe personer med nedsatt syn og hørsel.

Mer informasjon får du her.