Korona

Her får du oppdatert informasjon om koronasituasjonen i Nesodden kommune
 

Informasjon om korona  Informasjon om vaksinering

 

Rehabiliteringsteamet


Klikk for stort bilde    

Rehabiliteringsteamet er et tverrfaglig sammensatt team av sykepleier, helsefagarbeider, fysioterapeut og ergoterapeut.

 

Rehabiliteringsteamets hovedoppgave er å drive rehabilitering av voksne og eldre i Nesodden kommune. Rehabilitering handler om målrettet samarbeid mellom deg, dine pårørende og et tverrfaglig team for at du skal mestre hverdagen på best mulig måte. 

«Hva er viktig for deg?» står sentralt i vårt arbeid, og skal bestemme hvordan rehabiliteringsopplegget bygges opp.

Rehabilitering i hjemmet

Rehabilitering i hjemmet passer for deg som har opplevd ny skade/sykdom der du vil ha behov for intensiv, tverrfaglig oppfølging. Rehabiliteringen foregår i hjemmet over en tidsperiode på 4-6 uker, men tilpasses avhengig av behov og målsetning. I rehabiliteringsprosessen utarbeides rehabiliteringsmål tett knyttet opp mot aktiviteter du ønsker å mestre i hverdagen din, økt mestring i egen livssituasjon, økt selvstendighet og bedre fysisk funksjon, deltakelse og sosialt liv. Rehabiliteringsteamet samarbeider tett med andre aktører i kommunen ved behov for å sikre en helhetlig rehabiliteringstjeneste.

 

 

Hverdagsrehabilitering

Hverdagsrehabilitering passer for deg som er 65+, bor hjemme i egen bolig og har merket et fall i funksjon som gjør det vanskeligere for deg å mestre hverdagslige aktiviteter. Hverdagsrehabilitering er intensiv, målrettet trening som foregår over en periode på 4 uker med oppfølging 3-5 ganger i uken. Rehabiliteringsplanen vil bli utarbeidet med tanke på dine mål og hverdagsaktiviteter som du ønsker å mestre.

 

Last opp brosjyren om hverdagsrehabilitering. (PDF, 529 kB)

 

 

Forventinger

  • Teamet kommer hjem til deg på avtalt tidspunkt
  • Det utarbeides en timeplan for forløpet, enten ukentlig eller for hele perioden
  • Det forventes at du som bruker har endringsvilje og er motivert for en egeninnsats for å kunne nå satte mål

 

Gruppetrening for seniorer

Rehabiliteringsteamet drifter også gruppetrening for seniorer mandager, onsdager og torsdager.

 

 

Kontakt oss gjerne for informasjon:

Du trenger ikke henvisning for å få tjenesten kommunal rehabilitering. Ta kontakt hvis du lurer på om rehabilitering kunne vært aktuelt for deg.

 

Kontakttelefoner:  936 52 329 eller 908 97 467.

Følg oss gjerne på  facebook for oppdateringer ang våre tilbud 


Her er vi!


Klikk for stort bildeMonica Selvén. Rehabiliteringskoordinator 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rehabiliteringskoordinator, Monica Selvén
monica.selven@nesodden.kommune.no

Telefon: 936 52 329

 

Klikk for stort bildeKathrine Carlstad. Helsefagarbeider 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helsefagarbeider, Kathrine Carlstad
katrine.carlstad@nesodden.kommune.no

 

 

Klikk for stort bildeAstrid Nyhus Skålvik. Fysioterapeut

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fysioterapeut, Astrid Nyhus Skålvik    
astrid.skaalvik@nesodden.kommune.no   

Telefon: 482 59 237

 

 

 

 

 

 

 

Koordinerende enhet

Funksjonen som koordinerende enhet er i Nesodden lagt til Tildelingsteamet.

Tildelingsteamet

Tildelingsteamet mottar og behandler alle søknader om kommunale tjenester innenfor bistand og omsorg.