Logopedtilbud til voksne

Logopedens arbeidsområder:

 • Afasi: Ervervede språk- og kommunikasjonsvansker etter hjerneskade.
 • Dysfagi: Spise- og svelgvansker som følge av lammelser eller nedsatt funksjon i munn og svelg.
 • Dysartri: Medfødte eller ervervede nevrologiske tilstander som gjør det vanskelig å artikulere og utforme ord eller setninger.
 • Laryngektomi: Tilstand der strupen er helt eller delvis gått tapt slik at alternative former for stemmer må innøves.
 • Leppe-, kjeve-, ganespalte.
 • Taleflytvansker (stamming og løpsk tale).
 • Stemmevansker: Funksjonsforstyrrelse i stemmeapparatet hvor typiske følger er vedvarende heshet, bortfall av eller svak/sviktende stemme.

Logopeden kan gi:

 • Kartlegging/vurdering
 • Opplæring/veiledning
 • Veiledning av nærpersoner
 • Tverrfaglig samarbeid
 • Kommunikasjonshjelpemidler

Saksgang ved behov for logoped:

 

Ta kontakt med Nesodden logopedtjeneste:

 • Privatpraktiserende logoped Ulrika Wennberg, tlf: 99 57 11 47

 

 

Logopedtilbud til barn