Logopedtilbud til voksne

Logopedens arbeidsområder:

 • Afasi
 • Kommunikasjonsvansker etter medfødt eller ervervet skade/sykdom
 • Svelgvansker
 • Tale/artikulasjonsvansker
 • Stemmevansker
 • Taleflytvansker

Logopeden kan gi:

 • Kartlegging/vurdering
 • Opplæring/veiledning
 • Veiledning av nærpersoner
 • Tverrfaglig samarbeid
 • Kommunikasjonshjelpemidler

Saksgang ved behov for logoped:

Ta kontakt med Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT)

 • rådgiver Inna Ulrike Ødegård, tlf. 66 96 44 05
 • logoped Torill Onarheim, tlf. 66 96 46 69

Henvisningskjema for voksne

 

Søknaden kan fylles ut av personen selv eller av pårørende, men skal inneholde dokumentasjon av vansker fra sykehus/rehabiliteringssenter eller fra fastlege/spesialist.
Skjemaet fylles ut på skjerm og sendes inn per postgang.

PP-rådgiver og logoped tar kontakt og avtaler møte med klienten. Hvis grunnleggende dokumentasjon mangler, kan logoped gjøre nødvendig kartlegging innenfor det rent logopedfaglige.

PP-rådgiver utarbeider en sakkyndig vurdering på grunnlag av innhentet dokumentasjon og egen vurdering i møte med klienten og evt. pårørende. Den sakkyndige vurderingen begrunner faglig behov for spesialpedagogisk undervisning og angir et konkret antall årstimer.

Når denne foreligger, fattes et vedtak som inneholder beskrivelse av organiseringen av tjenesten. Videre utarbeider logoped en individuell opplæringsplan (IOP) som er grunndokumentet for undervisningens mål og innhold.

Logopedtilbud til barn

Fant du det du lette etter?