Korona

Her får du oppdatert informasjon om koronasituasjonen i Nesodden kommune
 

Informasjon om korona  Informasjon om vaksinering

 

Nytt vurderingssystem på legevaktsentralen - Follo Lokalmedisinske senter

Stetoskop

Flickr.com - Klikk for stort bildeLegevaktsentralen ved Follo Lokalmedisinske senter (Follo LMS) tar imot alle henvendelser hele døgnet til det nasjonale legevakts nummeret 116 117, for kommunene Enebakk, Frogn, Oppegård, Nesodden Ski og Ås. 

 

Legevakt for alle, men ikke for alt.

Follo lokalmedisinske senter er opptatt av å kvalitets sikre arbeidet til beste for innbyggerne. I den forbindelse vil Legevaktsentralen fra 1. november 2017 ta i bruk et nytt system, kalt Manchester Triage. Dette for å vurdere hastegrad på pasientene. 

Legevaktsentralen betjenes i dag av sykepleiere med god kompetanse innen sitt fagområde, men ved å ta i bruk triage vil vi sikre at alvorlige tilstander ikke blir oversett og at de sykeste får hjelp først.

 

Nytt system kan medføre noe ventetid

Av erfaring fra andre legevakter som har tatt systemet i bruk, vet vi at det i en oppstartsperiode kan bli lengre ventetid på telefonen. Dette kan naturlig nok kunne medføre økt ventetid også på legevakten.

De som kommer til Follo Legevakt vil alltid bli vurdert på nytt av sykepleier og få en ny hastegrads vurdering. Noen ganger vil det være nødvendig å ta enkle undersøkelser for å avklare situasjonen.

 

Ring før du reiser til legevakten -  tlf. 116117

På tross av forventet økt ventetid på telefon, ber vi om at man ringer før man kommer til legevakten. Dette for å vurdere problemstillingen, prioritere hastegrad og rett behandlingsnivå.

Når du ringer ønsker vi å snakke med personen det gjelder, hvis det er mulig. Du vil bli spurt en rekke spørsmål rundt din helsetilstand og dine personalia. Det er viktig å kartlegge hva som kan avklares på telefon og hvem som må komme til legevakten eller trenger hjelp på annen måte.

 

For akutte henvendelser som ikke kan vente ring 113.

 

PRESSEMELDING fra Follo lokalmedisinske senter IKS - dato 30.11.17

 

Til hjemmesiden til Follo LMS.