Korona

Her får du oppdatert informasjon om koronasituasjonen i Nesodden kommune
 

Informasjon om korona  Informasjon om vaksinering

 

Follo lokalmedisinske senter

Klikk for stort bilde Robert B. Fekjær

Hjemmesiden til Follo LMS.

Follo lokalmedisinske senter IKS(Follo LMS) er et interkommunalt selskap som blir drevet av seks kommuner i Follo: Oppegård, Ski, Ås, Enebakk, Nesodden og Frogn.


Senteret består av en sengepost for akutte innleggelser fra kommunene og en legevakt for Follo.
 


Follo LMS holder til i Ski sykehus og åpnet 1. februar 2016. Den offisielle åpningen var 15. februar. Fra 1. mars vil Follo legevakts virksomhet overdras fra Ahus og blir en del av det nye interkommunale selskapet «Follo Lokalmedisinske senter IKS». Senteret er døgnåpent.

Legevaktsdelen av senteret får samme åpningstid som legevakten i dag, fra kl. 18.00 på hverdager og legevakt i helgene (daglegevakt i kommunene).

 

Lokalmedisinsk senter eller sykehus?

Hva er så forskjellen på det lokalmedisinske senteret og et sykehus? Innleggelseskriteriene er utarbeidet i samarbeid med Ahus, fastlegene og legevaktslegene. De pasientene som kommer til Follos LMS legges inn av fastleger, legevaktsleger og sykehjemsleger.

 

Hovedforskjellen er at de som legges inn på det lokalmedisinske senteret ikke skal trenge spesialisttjenester. – Vi tar i mot pasienter med avklarte diagnoser. Det være seg pasienter med akutt forverring av kjent sykdom, kronikere, infeksjoner, dehydrering, smertebehandling eller pasienter med behov for å få justert sin medisinering, sier daglig leder Tove Krepp Jørgensen.

 

Sykehusbehandling hvis nødvendig

Follo LMS har tett kontakt med Ahus. - Det skal ikke være tvil om at du skal få den nødvendige behandlingen. Er det nødvendig med sykehusbehandling blir innleggelse avgjort i dialog med Ahus, sier Jørgensen.


Fakta

  • Follo LMS er et interkommunalt selskap drevet av de seks Follokommunene Oppegård, Ski, Ås, Enebakk, Nesodden og Frogn
  • Liggetiden er beregnet til gjennomsnittlig tre døgn
  • Senteret vil få ca. 25 ansatte
  • Senteret gir mulighet for å utvide antall senger.
    Antall sengeplasser ved åpningen: 6-10 senger som skal øke til 14 senger i løpet av 2016.
  • Pasientene som innlegges blir henvist fra fastleger, legevakt og sykehjem.
 Kartpunkt : Ski sykehus