Korona

Her får du oppdatert informasjon om koronasituasjonen i Nesodden kommune
 

Informasjon om korona  Informasjon om vaksinering

 

Legevakt og øyeblikkelig hjelp

Medisinsk nødhjelp 113Medisinsk nødhjelp 113 - Klikk for stort bilde

Ved kritiske tilstander eller livstruende situasjoner skal du straks ringe
"Medisinsk nødhjelp"- 113.
Når du ringer 113, må du oppgi :
- navn
- hva som har skjedd
- adresse
- telefonnummer.

1412: Nødnummer for døve og hørselhemmede.
 

Nasjonalt legevaktnummer: 116 117

 

 

Ett felles legevaktnummer vil gjøre det lettere å nå legevakttjenesten hvor du enn befinner deg i Norge. Nummeret fungerer både fra fasttelefon, mobiltelefon og er gratis å bruke.

 

Egen legevakt på Nesodden

Den 1. juli 2021 fikk Nesodden kommune sin egen legevakt, som er åpen fra 16.00 -08.00 på hverdager og hele døgnet i helger og helligdager.

Legevaktens adresse:

Nesodden legevakt
Nesoddtunet Helse- og Omsorgssenter, Bygg A
Håkonskastet 25
1453 Bjørnemyr

https://goo.gl/maps/kiRF8F7gDnEgsroL7
 

Ring alltid først.

Vi vil først avklare korrekt behandling på telefonen slik at du ikke behøver å vente lenge før du får tilsyn av lege.

 

Det er til tider stor pågang på legevakten av mennesker som er i behov av akutt helsehjelp. Derfor må vi hele tiden prioritere pasienter ut i fra hastegrad og vil stille deg spørsmål for å kartlegge hvor raskt du er i behov for legehjelp.

 

Hvem skal du ringe? 

 • 113 når det er akutt og står om liv. 
 • 116 117 når det gjelder sykdom eller skade som ikke kan vente til fastlegens åpningstid. Du får kontakt med helsepersonell ved Nesodden legevakt som er trent på å vurdere alvor og hastegrad på situasjonen, og du får hjelp til å finne ut hva du bør gjøre.
 • Fastlegekontoret ditt mellom kl 08.00 – 16.00 på hverdager. Har du behov for rask hjelp og fastlegen din ikke er tilgjengelig, skal ditt fastlegekontor tilby deg time hos en annen lege som har daglegevakt.
 • Ring 116117 hvis du ikke har fastlege og behøver øyeblikkelig hjelp ved daglegevakt.


NB! Du blir automatisk satt over til nærmeste legevakt fra det stedet du ringer fra.
Eks. Ringer du fra Oslo, blir det nærmeste Oslo legevakt.

 

Egen legevakt på Nesodden

 

Ambulansevakt - Paramedic: 113

Oslo universitetssykehus er eiere av paramedic-tilbudet som kommer raskt frem med medisinsk nødhjelp.

Paramedic tilbudet betjener Nesoddens befolkning døgnet rundt. Publikum ringer 113 ved akutt hjelp. Alarmsentralen dirigerer tjenesten.

Legehjelp: kontakt fastlege

Ved behov for legehjelp, skal du kontakte din fastlege. Dersom du ikke får kontakt med din fastlege og har behov for akutt legehjelp, kontakt Follo legevaktsentral, tlf: 116 117.
Sykepleier ved Follo legevaktsentral formidler kontakt med vakthavende lege på Nesodden frem til
kl. 18:00 på hverdager.
 

Fastleger i Nesodden kommune.

 

Daglegevakt

På hverdager fra kl. 07.00 til kl. 18.00

har kommunen organisert legevakt på Nesodden. Fastlegene som er med i ordningen har legevakt på sine egne legekontorer.
Dersom man av medisinske årsaker ikke kan komme seg til legekontoret, kan legen dra ut i sykebesøk. Dette vurderes i hvert enkelt tilfelle.

Ring tlf: 116 117 for å få vite hvem som har daglegevakt på Nesodden.

Fra 01.09.16 har legevaktsleger plikt til å rykke ut sammen med Paramedic ved akutte alvorlige hendelser som bilulykker, hjertestans, pustestans o.l
Meldingen om å rykke ut blir mottatt pr. nødnett telefon fra Akuttmedisinsk kommunikasjonssentral til både Paramedics og legevaktslegen.
Ved slike akutte hendelser kan det bidra til noe ventetid på det aktuelle legevaktkontoret på Nesodden.

 

Follo lokalmedisinske senter (LMS) - legevakt ved Ski sykehus

Hjemmesiden til legevakten

Kl. 18.00 til kl. 07.00 og i helger:

I akutte tilfeller ring Follo legevaktsentral, tlf. 116 117.


Det er viktig å gjøre avtale med Follo legevaktsentral før du reiser. Fra 1. nov. 2017 er det innført  et nytt vurderingssystem for å bestemme hastighetsgrad på pasientene.

Når du kontakter legevakten i tidsrommet 18.00-07.00 (mandag-fredag + helger og høytider) blir du henvist til Follo Legevaktsentral i Ski.

 

Ortopedisk akuttpoliklinikk på Ahus


Tar i mot pasienter som er henvist fra fastlege eller legevaktslege ved akutte skader som for eksempel brudd, større kutt og sårskader. Ventetid avhenger av skadens alvorlighetsgrad og pasientpågang.

 

Sykehus

Nesodden tilhører Akershus universitetssykehus (Ahus)
Adresse: Sykehusveien 25, Lørenskog
Kontakt Ahus

 

Brosjyre

Nesodden kommune har laget en brosjyre om legevaktordningen på Nesodden (PDF, 437 kB). Brosjyren er sendt ut til alle husstander i kommunen, og kan også fås ved henvendelse til Nesodden kommune i Tangenten.
 

 

Transport - pasientreise

Dersom du av medisinske grunner trenger drosjetransport til fastlege eller legevakt må dette avtales med fastlegen eller Follo lokalmedisinske senter - legevakt på forhånd, før evt. drosje bestilles. Dersom legen vurderer at det av medisinske grunner er nødvendig med drosje, kan legekontoret/legevakten bestille dette for deg. Det gjøres vurderinger i hvert enkelt tilfelle om man kan ta offentlig transport eller ikke.

Dersom du får drosje med rekvisisjon fra lege, betaler du gjeldende egenandel for dette, dersom du har frikort er det gratis.

 

Reise uten rekvisisjon

En reise uten rekvisisjon innebærer at du selv legger ut for reisen og søker om å få refundert utgiftene dine i etterkant hos helsenorge.no eller tlf. 800 43 573.
Du søker ved å sende inn et reiseregningsskjema, kvitteringer og oppmøtebekreftelse til:
Pasientreiser HF
Postboks 2533 Kjørbekk.
3702 Skien.

Senest seks måneder etter at reisen er foretatt. 


Reiseregningsskjemaet finner du på: helsenorge.no. Der du også kan sende inn søknaden elektronisk.

 

Husk å legge ved følgende dokumentasjon:

 • Bekreftelse på at du har vært til behandling (oppmøtebekreftelse, stemplet timekort eller kvittering for betalt egenandel).
 • Alle kvitteringer du får på reisen.
 • Annen relevant dokumentasjon ved spesielle behov.
  Er du fritatt fra å betale egenandel, for eksempel ved yrkesskade, må du legge ved dokumentasjon på dette.

 

Garantiordningen kommunal transportstøtte til og fra Follo LMS - legevakt

Ovennevnte om pasientreiser gjelder for alle. Men i spesielle tilfeller, dersom du ikke får dekket reiseutgifter med taxi til/fra Follo LMS - legevakt via Pasientreiser HF, har Nesodden kommune videreført transportstøtte til Follo LMS - legevakt for pasienter fra Nesodden som ikke kommer seg dit på annen måte.
NB! Les det som står om transport først.

 

For å kunne benytte garantiordningen kommunal transportstøtte må følgende dokumentasjon legges ved:

 • Bekreftelse på at man har fått avslag til dekning av reiseutgifter fra pasientreise HF
 • Bekreftelse på at du har vært til behandling på Follo LMS - legevakt (oppmøtebekreftelse, stemplet timekort eller kvittering for betalt egenandel).
 • Alle kvitteringer du får på reisen.
 • Annen relevant dokumentasjon ved spesielle behov.
  Er du fritatt fra å betale egenandel, for eksempel ved yrkesskade, må du legge ved dokumentasjon på dette.

Dokumentasjonen sendes til kommunen:
Virksomhetsleder forebyggende og behandlende tjenester for voksne
Håkonskastet 25
1453 Bjørnemyr

Kommunen dekker reiseutgiften i sin helhet dersom pasienten fremviser frikort. Ellers betales en egenandel per reisevei.

 

 

Les mer på helsenorge.no
 

 • Lovdata

- Egenandel
- Forskrift om rett til dekning av utgifter ved pasienters reise for undersøkelse eller behandling (syketransportforskriften)

 

 • Frikort og egenandel

Egenandel og frikort - helsenorge.no

 

 • Privat bil

Privat bil - helsenorge.no

 

 • Ledsager

Mer informasjon om ledsager - helsenorge.no.

 

 

Dekning av reiseutgifter

Dekning av reiseutgifter - kost og overnatting - helsenorge.no.