Helhetlig omsorg til alvorlig syke

Kreftsykepleien 1/2013 - Klikk for stort bildeKreftsykepleien 1/2013

Kommunene skal i følge Samhandlingsreformen ha større ansvar for behandling og omsorg for sine syke innbyggere. Dette innbefatter alvorlig syke og døende pasienter med behov for lindrende behandling (palliasjon).
 

Prosjekt

Nesodden kommune gjennomførte i 2011 et prosjekt for å etablere et Palliativt team (kreft-team). På nytt tildelte Helsedirektoratet midler. I mai 2012 ble Palliativt team opprettet bestående av kreftsykepleier, onkolog, prest, ergoterapeut og fysioterapeut.
Teamet bidrar til best mulig livskvalitet for pasienter og deres familier.


Mer informasjon om Kreft teamet finner du på her på våre nettsider.

 

Økt satsing på åndelig omsorg - Klikk for stort bilde

Les mer om prosjektet

Les artikkelen "Økt satsning på åndelig omsorg" (PDF, 290 kB) som sto i Tidsskriftet for Kreftsykepleie nr. 1/2013 . Her kan du lese om prosjektet "Ivaretakelse av eksistensielle behov hos alvorlig syke og døende i hjemmet" i Nesodden kommune.
Prosjektet ble avsluttet høsten 2011.

 

Artikkelen presenterer prosjektet, støttet av Helsedirektoratet, hvor kreftsykepleier og hjemmesykepleien etablerte samarbeid med prestetjenesten.

Fant du det du lette etter?