Kreft-/palliativt team

Kreft-/palliativt team er et tverrfaglig sammensatt behandlingsteam for kreftpasienter - både hjemmeboende og de som bor på sykehjemmet - med behov for lindrende behandling.
Klikk for stort bilde

Lavterskeltilbud

Tjenesten er et lavterskeltilbud og du kan direkte ta kontakt uten henvisning fra lege.

 

Hvem er i teamet?

I teamet inngår kreftsykepleier, prest, ergoterapeut, og fysioterapeut. I tillegg bidrar ressurser innen ernæring, sosionomtjeneste og psykiatrisk sykepleie.

Hva betyr palliasjon?

Palliasjon er en aktiv behandling, pleie og omsorg for alvorlige syke og døende pasienter og deres pårørende.
Målet er best mulig lindring for pasienten.

Palliativt team skal bidra til best mulig livskvalitet for pasienter og deres familier, og tilby kunnskapsbaserte og enhetlige tjenester slik at tjenestemottakerne i kommunen gis gode og likeverdige tilbud.

 

Palliativ behandling kan være:

- ernæringstiltak
- smerteregulering
- kvalmestillende
- psykisk støtte
- tilrettelegging i hjemmet
- støtte til pårørende

 

Onkologi

Onkologi er det spesialområde innenfor medisin som befatter seg med kirurgisk og ikke-kirurgisk behandling av kreftsykdommer.

 

Kontaktperson:

Christin Rosef - kreftsykepleier
Tlf.: 66 964 629
Mobil: 416 332 62
E-post: Christin.Rosef@Nesodden.Kommune.No

 

Brosjyre:

Til deg som har en kreftdiagnose (PDF, 323 kB)
Brosjyren finner du på legekontorer i Nesodden kommune, på Nesoddtunet bo- og servicesenter og på Tangenten, Nesoddens kommunehus.

 

Dagtilbud:

Tirsdagstreffen - for pasienter med kreftsykdom og deres pårørende / etterlatte.

 

Gave til kreft-/palliativt team på Nesodden

Kontonummer: 1603 07 37958