Korona

Her får du oppdatert informasjon om koronasituasjonen i Nesodden kommune
 

Informasjon om korona  Informasjon om vaksinering

 

Kjernejournal innføres høsten 2015

Helsedirektoratet

Kjernejournal er en ny elektronisk tjeneste som inneholder viktige opplysninger om helsen din, som både du som innbygger og helsepersonell har tilgang til. Blir du akutt syk, har helsepersonell rask og sikker tilgang til opplysningene i din kjernejournal.

 

Kjernejournal erstatter ikke journaler du har hos fastlege eller på sykehus, men utgjør et viktig supplement, særlig i akuttsituasjoner hvor det haster å finne informasjon om helsetilstanden din.

 

Kjernejournal gir helsepersonell rask tilgang til utvalgte og viktige helseopplysninger om deg, uavhengig av hvor du får behandling.

 

Kjernejournal kan redde liv

Legges du inn på et sykehus hvor du ikke har vært før, vil helsepersonell raskt kunne slå opp i din kjernejournal å finne viktige helseopplysninger. Det kan redde liv.​

Helseregion Sør-Øst Norge har besluttet å starte innføringen på AHUS 15. august 2015.

 

Oppstart høsten 2015 i Akershus:

Aurskog-Høland, Eidsvoll, Enebakk, Fet, Frogn, Gjerdrum, Hurdal, Lørenskog, Nannestad, Nes i Akershus, Nesodden, Nittedal, Oppegård, Rælingen, Skedsmo, Ski, Sørum, Ullensaker, Vestby, Ås.

 

Kjernejournal samler de viktigste helseopplysningene om deg fra offentlige registre, kritiske opplysninger som legges inn av legen din og registreringer du selv gjør.

 

Alle får automatisk kjernejournal hvis man ikke aktivt reserverer seg.

 

I din kjernejournal kan du se følgende opplysninger:​

  • Egne registreringer
  • Legemidler
  • Besøkshistorikk fra sykehus
  • Kritisk informasjon
  • Logg over hvem som har gjort oppslag i din kjernejournal
  • Innstillinger

 

Nesodden kommune

vil legge ut informasjonsbrosjyren om kjernejournal fra Helsedirektoratet på Tangenten, på Nesoddtunet bo- og servicesenter, på helsestasjoner og i apotekene på Tangen og Flaskebekk.

I tillegg vil det bli informasjon på kommunens hjemmeside www.nesodden.kommune.no og kommunens facebookside: https://www.facebook.com/Nesoddenkommune.

 

Mer informasjon om kjernejournal

Du vil finne mer informasjon om kjernejournal på https://helsenorge.no/kjernejournal eller https://helsedirektoratet.no/kjernejournal.
Du kan også ringe brukerstøtte 800HELSE (800 43573).