Korona

Her får du oppdatert informasjon om koronasituasjonen i Nesodden kommune
 

Informasjon om korona  Informasjon om vaksinering

 

Ahus klare til å bruke kjernejournal

Nå er leger og sykepleiere ved Ahus klare til å bruke kjernejournal. En tredjedel av alle legekontorene i området er også i gang. Dette vil bidra til å bedre pasientsikkerheten, spesielt i akutte situasjoner.

 

Kjernejournal er en ny elektronisk tjeneste. Den viser helseopplysninger som er spesielt viktig i en akuttsituasjon, særlig hvis du får behandling et sted du ikke har vært før. Kjernejournal er et supplement til pasientjournaler hos fastlege, legevakt og sykehus.

Hva står det i kjernejournalen?

Kjernejournal viser opplysninger om deg som allerede finnes i offentlige registre: Hvem som er din fastlege, hvilke legemidler du har hentet på resept, samt oppdatert kontaktinformasjon og navn på nærmeste familie. Hvis du har vært til behandling på sykehus etter 2008, står det også tidspunkt for besøket og hvilken avdeling du har vært på.

 

Du kan selv registrere kontaktpersoner, sykdommer og om du har utfordringer med syn, hørsel eller språk.

 

Har du alvorlige allergier eller en sjelden lidelse som det er viktig for helsepersonell å kjenne til, kan du be legen din registrere dette i din kjernejournal neste gang du har time.

 

Fastleger også i gang

Kjernejournal er per i dag allerede i bruk ved 37 legekontor i kommuner og bydeler rundt Ahus – dette er nesten en tredjedel av alle legekontorene i området. Fastlegene har en viktig rolle, spesielt overfor pasienter med alvorlige allergier eller kritiske tilstander. Når legene registrerer kritisk informasjon i pasientenes kjernejournal, vil annet helsepersonell, f. eks i akuttmottak på sykehus og ved legevakter, få et varsel om dette når de slår opp i pasientenes kjernejournal.

 

Hvor finner du din kjernejournal?

Du kan logge deg inn med elektronisk ID (Bank-ID, Buypass eller Commfides) og se din kjernejournal via helsenorge.no/kjernejournal.

 

Spørsmål?

Har du spørsmål, kan du ringe brukerstøtte 800HELSE (800 43 573).