Hva er demens?

Eldre par - Klikk for stort bilde Istockphoto

Demens er et fellesnavn på sykdom i hjernen som gjør det vanskelig å fungere i hverdagslivet. Det finnes flere typer demens, og alle skyldes forskjellige sykdommer eller skader i hjernen. De fleste som får demens er eldre mennesker, men yngre personer kan også rammes. I Norge har over 80 000 personer demens.

 

Sykdomsutviklingen

Sykdommen er kronisk og vil forverres over tid. Demens starter ofte med uklare og vage symptomer. Symptomene på demens vil variere fra person til person, og med de ulike demenssykdommene. De vanligste symptomene er redusert hukommelse, forandringer i humøret, vansker med planlegging og gjennomføring av oppgaver. I tillegg kan mange oppleve sviktende orienteringsevne og problemer med å uttrykke seg.

 

 

Diagnose er viktig

Er du bekymret for om du har demens, bør du eller dine nærmeste ta kontakt med fastlegen din. Man kan også ta kontakt med hukommelsesteamet i kommunen for veiledning og informasjon. Det er viktig med tidlig diagnose for at det skal bli enklere å håndtere sykdommen. Demens rammer hele familien.
 


For mer informasjon

Ta kontakt med fastlegen din, hukommelsesteamet eller tildelingsteamet i kommunen for mer informasjon.